ภาคีการอ่านผนึกกำลังมอบหนังสือเพื่อน้องน้อย

โดย
| |
อ่าน : 3,779

ภาคีการอ่านผนึกกำลังมอบหนังสือเพื่อน้องน้อย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ กลุ่ม “ใจสนุก” เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุข และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดพิธีส่งมอบหนังสือให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อน้องน้อยในโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

นางสุดใจ พรหมเกิดนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ที่ผ่านมา กลุ่ม “ใจสนุก” เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุข แผนงานฯ และสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดกิจกรรม “น้ำลดน้ำใจผุด” ขึ้น โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการผลงานนักการ์ตูนเกี่ยวกับน้ำท่วม การจำหน่ายหนังสือการ์ตูนทำมือโดยรวมผลงานของนักการ์ตูน รวมทั้งตุ๊กตา “น้องหยดน้ำ” และกิจกรรมหลักคือ การเขียนศิลปะการ์ตูนภาพสด รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำไปจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อส่งมอบไปยังเด็กๆ ในโรงเรียนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 

นางสุดใจ กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงานได้มีเครือข่ายนักการ์ตูนที่มีจิตอาสา สละเวลาผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยวาดภาพการ์ตูนถึง 20 คน ซึ่งผลตอบรับเกินความคาดหมาย ภายในบูธได้ตั้งกล่องสำหรับร่วมบริจาคหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังน้อง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมีจำนวนหนังสือเข้าร่วมมากกว่า 500 เล่ม รวมยอดเงินบริจาคและหนังสือที่ได้รับราว 100,000 บาท

ภาคีการอ่านผนึกกำลังมอบหนังสือเพื่อน้องน้อย

“สำหรับการจัดพิธีมอบหนังสือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณหัวใจคนการ์ตูน และองค์กรร่วมจัดงานที่ให้การสนับสนุนและเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเชื่อได้ว่าการร่วมทำความดีอย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป”  นางสุดใจกล่าว

ส่วนตัวแทนนักการ์ตูน กล่าวชี้แจงว่า กลุ่มการ์ตูนใจสนุกเป็นการรวมตัวกันของนักการ์ตูนที่อยากทำประโยชน์ให้สังคม ระยะหลังมานี้มีการรวมตัวกันบ่อยขึ้น ทุกครั้งที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ พวกเราก็จะใช้ความสามารถที่เรามีมาช่วยกันค่ะ

นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ ภาคีการอ่านทั้งหลายนอกจากจะมีกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการอ่านแล้วยังต้องมีกิจกรรมรองอื่นๆอีก ที่ต้องร่วมมือกัน กิจกรรม"น้ำลดน้ำใจผุด" เป็นกิจกรรมหนึ่งของความร่วมมือโดยแต่ละภาคี นำศักยภาพที่ตนมีมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังที่กลุ่มใจสนุก เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุขใช้ความสามารถด้านการวาดภาพ ส่วนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่ใช้งานในงานสัปดาห์หนังสือฯ และนักอ่านก็ได้บริจาคเงินพร้อมกับได้ภาพตนเองกลับบ้าน ส่งผลให้เป็นความร่วมมือร่วมใจ "ร่วมแบ่งปัน" ให้กับน้องน้อยได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ หนังสือรางวัลต่างๆ วันหนึ่งน้องๆนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม "น้ำลดน้ำใจผุด" นี้จะเป็น "ผู้สร้างชาติ" ในอนาคตก็อาจเป็นได้

นางศกุนตลา สุขสมัย ด้าน นางศกุนตลา สุขสมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อปลายปี 2554 พบว่ามีโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 2,600 โรง เป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงต่อห้องสมุด ประมาณ 650 โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาร้อยละ 88 อยู่ในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี และนครสวรรค์  โรงเรียนที่หนังสือและสื่อห้องสมุดเสียหายทั้งหมด จำนวน  227 โรง เสียหายเป็นส่วนใหญ่ 134 โรง ที่เหลือเสียหายเป็นบางส่วน ขณะนี้โรงเรียนเกือบทั้งหมดได้รับหนังสือ ที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริจาคหนังสือให้เป็นบางส่วน มูลค่าประมาณ โรงเรียนละ 10,000 -20,000 บาท ในเกณฑ์มาตรฐานด้านจำนวนหนังสือที่ สพฐ. กำหนดให้ทุกห้องสมุดต้องมี คิดต่อจำนวนนักเรียนคือ 1 ต่อ 5 นั่นหมายความว่า ถ้าโรงเรียนมีนักเรียน 100 คน อย่างน้อยต้องมีหนังสือไม่ต่ำกว่า 500 เล่ม 

"ดังนั้น ความต้องการรับความช่วยเหลือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังมีความต้องการอีกมาก และนี่ก็ใกล้เวลาที่โรงเรียนจะเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่หนึ่งแล้ว  หนังสือที่ได้รับมอบในวันนี้ สพฐ. จะได้เร่งแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนต่อไป” นางศกุนตลา กล่าว
ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม