เมืองหมอแคนพัฒนา อ.น้ำพองต้นแบบปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,157

วันที่ 11 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา ณ วัดหนองกุง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีการจัดงานรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล สู่สังคมอยู่ดีมีสุข และพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” โดยมีพระราชปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน

เมืองหมอแคนพัฒนา อ.น้ำพองต้นแบบปลอดเหล้า

โดยมีหน่วยงานรัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆเข้ามาร่วมงาน ได้แก่ พระสงฆ์ นายกเทศมนตรี นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู สาธารณสุข ตำรวจ และเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวนกว่า 500 คนโดยมีกิจกรรมฟังการแสดงสัมโมทนียกถา “สถานที่ราชการ งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุข เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล”

เมืองหมอแคนพัฒนา อ.น้ำพองต้นแบบปลอดเหล้า เมืองหมอแคนพัฒนา อ.น้ำพองต้นแบบปลอดเหล้า

พระราชปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมภาคอีสาน เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติรณรงค์ สถานที่ราชการ งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุข” แบ่งกลุ่มย่อย “บทบาทการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายสถานที่ราชการ งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุข สู่การประกาศชัยชนะของทุกตำบลทุกหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข" เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล” โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธี
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม