อีสานบนประสานพลังเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย L-ก-ฮ

โดย
| |
อ่าน : 2,975

อีสานบนประสานพลังเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย l-ก-ฮ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ตอน “เครือข่ายนักรณรงค์ มือปราบ l-ก-ฮ วัยใส ใจเกินร้อย” ระหว่างวันที่ 12 – 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายนิรุจน์ อุทธาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ตอน “เครือข่ายนักรณรงค์ มือปราบ l-ก-ฮ วัยใส ใจเกินร้อย” 

โดยมีประชาคมงดเหล้า 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน พร้อมด้วยเครือข่ายงดเหล้าเยาวชน และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด รวมกว่า 90 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โอกาสนี้ยังได้เชิญผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนอีก 8 จังหวัดอีสานตอนล่างเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการประสานพลังในการขับเคลื่อนงานในระดับภาคอีสาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า 20 ปี ซึ่งกำหนดเป้าหมาย คือ คนอีสานเลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในปี 2572

อีสานบนประสานพลังเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย l-ก-ฮ อีสานบนประสานพลังเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย l-ก-ฮ

หลักสูตรในการดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจของโทษของการดื่มสุราและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้สังคมรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบายสาธารณะ สร้างความยั่งยืนในการจัดการเครือข่ายงดเหล้าเยาวชน ร่วมทั้งสร้างจิตอาสาให้เกิดแก่เยาวชนในการรู้จักที่จะทำงานเพื่อสังคม โดยผ่านกิจกรรมต่างๆในโครงการ เช่น การบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ กิจกรรมการออกแบบสื่อรณรงค์ เพลงรณรงค์ และการนำสื่อต่างๆ ที่ออกแบบไปใช้ในกิจกรรมการเชียร์กีฬาหรือสถานการจำลอง

อีสานบนประสานพลังเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย l-ก-ฮ อีสานบนประสานพลังเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัย l-ก-ฮ

ทั้งนี้คืนวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ในนามเครือข่ายงดเหล้าเยาวชนภาคอีสาน เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย
 เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ 
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม