ภาคประชาชนปลื้ม กฎหมายคุมเหล้าเดินหน้า

โดย
| |
อ่าน : 2,277

ภาคประชาชนปลื้ม กฎหมายคุมเหล้าเดินหน้า

ภาคประชาชน ปลื้ม คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ บังคับใช้กฎหมายคุมน้ำเมา ช่วยจัดระเบียบสังคม ขณะที่ ผู้ประกอบการโรงงาน ชี้ ลด ขาด ลา มา สาย ยกคุณภาพชีวิตคนงาน

นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์วันที่ 17 พ.ค. 2555 นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ผ่านร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ห้ามขายหรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงาน ในรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ และบนรถทุกประเภท ว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการบอร์ดทั้งชุด ที่เข้าใจสภาพของสังคมวางระเบียบช่วยแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ ลดลง ขณะเดียวกัน ขอฝากมาตรการอื่นๆ ไว้ในความดูแลของท่านรองนายกรัฐมนตรี เพราะภาคประชาชนเห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาของท่าน เช่น ห้ามขายห้ามดื่มบนทางสาธารณะ ห้ามขายเหล้าปั่น เพื่อเป็นแนวทางลดนักดื่มหน้าใหม่ ลดการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต และหาก 2 มาตรการนี้มีการบังคับใช้ก็จะถือเป็นผลงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยทันที

นายจะเด็จ เชาวน์วิไล นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ถือ เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความจริงใจแก้ปัญหาสังคมและยอม ฟังเสียงประชาชน ซึ่งทั้ง 3 มาตรการนี้จะเป็นประโยชน์ และมีผลดีต่อส่วนรวม คนใช้รถใช้ถนน แรงงานมีคุณภาพ ต่อจากนี้ทุกภาคส่วนคงต้องเร่งทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่เห็นด้วยกับมาตรการนี้อยู่แล้ว และกระทรวงอุตสาหกรรม จำเป็นต้องนำมาตรการนี้ไปสานต่อ เพราะจะเป็นผลดีต่อการผลิตของประเทศ และที่สำคัญ เมื่อออกมาตรการมาแล้วต้องสามารถบังคับใช้ได้จริง และปิดช่องว่างในการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เฉพาะสงกรานต์ ปีใหม่เท่านั้น หากในอนาคตหากจะมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องครอบคลุมกับปัญหาก็ควรทำ เช่น ห้ามดื่มห้ามขายบนทางสาธารณะ

นายบุญมี จิตรใจ ด้าน นายบุญมี จิตรใจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยางโอตานิ จำกัด จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ผู้ประกอบการโรงงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามขายห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงานมาตั้งแต่แรกแล้ว และกฎหมายฉบับนี้จะนำไปเป็นพื้นฐานให้โรงงานต่างๆ ได้บังคับใช้กับพนักงานทั่วประเทศได้ เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่กล้านำมาบังคับใช้เพราะติดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งโรงงานของตนพนักนักงานส่วนใหญ่ 90% เป็นผู้ชาย ถ้ามีกฎหมายนี้ก็จะเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การขาด ลา มา สาย ลดลง และจากนี้ตนจะต่อยอดกฎหมายไปยังหอพัก ห้ามดื่มห้ามขายและคาดว่าจะทำให้ได้ 100% อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต กรอบการทำงานดีขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มา: หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม