ผู้จัดการ สสส.เยี่ยมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

โดย
| |
อ่าน : 2,793

ทพ.กฤษดา รุกเยี่ยมเพื่อนภาคี สสส.ต่อเนื่อง คราวนี้เป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ที่พหลโยธิน ซอย 3 “แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองคนทำงานด้วยความเป็นธรรม

ผู้จัดการ สสส.เยี่ยมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

เร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และทีมงาน เดินทางไปสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สวพ.) เพื่อเยี่ยมเยียน นางอรพิน วิมลภูษิต และเจ้าหน้าที่แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมมอบต้นไผ่กวนอิม และเสื้อยืด ‘คุณทำได้’ ไว้เป็นที่ระลึก   

นางอรพิน วิมลภูษิตนางอรพิน กล่าวว่า ขอขอบคุณคุณหมอและทีมงานที่มาเยี่ยม แผนงานฯ นี้อยู่ภายใต้ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนา แต่เดิมทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการพัฒนาศักยภาพองค์กรท้องถิ่นให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ต่อมาจึงได้ขยายการทำงานไปสู่ด้านคุณภาพชีวิตแรงงานมากขึ้น รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายระดับชาติอีกด้วย

“ทางแผนงานฯ มีการจัดทำชุดโครงการขึ้นมา 8 ชุด โดยมีโครงการหลักคือ การพัฒนานโยบายและวิชาการ เพื่อคุ้มครองแรงงาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นคุณภาพชีวิตแรงงานในด้านต่างๆ อาทิ แรงงานนอกระบบ-ในระบบ การส่งเสริมความรู้ด้านชีวอนามัย เครือข่ายเกษตรกรความเป็นธรรมในการผลิตและรายได้ และนโยบายหลักประกันทางสังคม ซึ่งมีผู้ประสานงาน 5 คน ทำหน้าที่ทั้งวางแนวคิดและเนื้อหา ไปจนถึงประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง” นางอรพิน กล่าว

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า สสส.เห็นความสำคัญของภาคี จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมภาคีขึ้น เพื่อให้เกิดเวทีในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และต้องการเข้ามาช่วยเหลือให้การทำงานของภาคีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จากที่ได้ฟัง ผู้ประสานงานมีภาระงานที่หนักมาก ทางแผนงานมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพพวกเขาอย่างไร

ผู้จัดการ สสส.เยี่ยมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าวตอบว่า ทุกงานเป็นเรื่องของเรียนรู้ เราใช้กิจกรรมในงานเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม แต่ด้วยความเป็นนักวิชาการ จึงมีจุดอ่อนที่ต้องให้สสส.เข้ามาช่วย อย่างด้านการสื่อสาร, การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล การบริหารองค์ความรู้ และการสกัดข้อมูลที่มีให้ออกมาเป็นองค์ความรู้เพียงชุดเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้

“จากที่ไปเยี่ยมมา หลายภาคีมักมีปัญหาคล้ายกัน คือเรื่องการสื่อสาร การดึงจุดเด่นของข้อมูลออกมา เพื่อสื่อออกไป สสส.มีสำนักสื่อสารองค์กร ที่ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ต้องทำงานไปกับภาคีในการคิดยุทธศาสตร์การสื่อสารร่วมกันแต่แรก ส่วนในเรื่องการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล และการสกัดข้อมูลนั้น จะให้ ‘ศูนย์เรียนรู้’ เข้ามาช่วยเรื่องการจัดการองค์ความรู้ ทั้งพัฒนาและประมวลหลายองค์ความรู้ หลายนวัตกรรม สังเคราะห์ให้กลายเป็นชุดที่ดีที่สุด เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางต่อไป” ผู้จัดการ สสส. กล่าวสรุป 

เรื่อง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม