สุขแท้ด้วยปัญญาพาเด็ก[พิการ]ก้าวสู่สังคม

โดย
| |
อ่าน : 4,283

โอกาสและการยอมรับยังเป็นเรื่องใหญ่ แต่ที่เพิ่มมาและต้องหันมองสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาคือเรื่อง “ระเบียบชีวิต” เพราะบางทีมันมีที่มาจากพฤติกรรมคนที่เรียกตัวเองว่า “ปกติ”

สุขแท้ด้วยปัญญาพาเด็ก[พิการ]ก้าวสู่สังคม

“เด็กบกพร่องทางสติปัญญามักถูกมองด้วยสวยตาแปลกๆ จากคนรอบข้าง นอกจากนั้น ในการสงเคราะห์แต่ละครั้ง เช่น การเลี้ยงอาหารที่ทุกคณะก็อยากจะเห็นของที่ตัวเองบริจาคหมดไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร-เครื่องดื่ม ขนม แต่บางครั้งมันก็มากไปสำหรับหนึ่งมื้อ พอจะขอเก็บไว้กินมื้อหน้า ผู้บริจาคก็ไม่ยอม ด้วยเชื่อว่าเป็นการทำบุญ อยากจะให้เด็กกินเต็มที่ เด็กกินทิ้งกินขว้าง ขอกินอะไรก็ให้ ซึ่งนั่นทำให้ระเบียบวินัยของเด็กเสียไป” ครูโต้ง พรมกุล แห่งโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จ.ฉะเชิงเทรา สรุปปัญหาที่ว่าด้วยประสบการณ์ในโรงเรียนเด็กพิการทางสติปัญญาสะท้อนให้เห็นความถดถอยในระเบียบวิจัยตนเองของนักเรียน ดังนั้นระบบการสอนในมิติปกติในโรงเรียนที่คัดลอกจากหลักการแพทย์และการศึกษาเด็กพิการจึงต้องการ “ตัวช่วย” ซึ่งนั่นเป็นที่มาของการใช้มิติศาสนา ในระดับ การฝึกสติ เจริญภาวนา รวมไปถึงการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานมาช่วย

สุขแท้ด้วยปัญญาพาเด็ก[พิการ]ก้าวสู่สังคมโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จึงเข้าร่วมโครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” ที่พุทธิการ่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ช่วยสร้างวินัยและหลักการตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกับสังคมอื่นให้ได้ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการสร้างแนวคิดการเสียสละผ่านกิจกรรมเพาะบ่มต้นกล้าคุณธรรม พาเด็กในโรงเรียนซึ่งมีอาการทางสมองหลายระดับไปเป็นอาสาสมัครที่วัดในชุมชน โดยมีภาระลดหลั่นตามคุณภาพ ทั้งการจัดรองเท้า การเทอาหารเลี้ยงพระ การล้างจาน การเก็บขยะ ฯลฯ

“มันคือการสร้างการยอมรับให้คนในชุมชน ผ่านการรับรองจากพระที่เปรียบเสมือนผู้นำความคิด ผู้ได้รับการนับถือในสังคม ซึ่งเมื่อพระให้โอกาสเด็กได้พิสูจน์ตัวเองและทำงานได้ดี ได้รับคำชม คนในชุมชนก็จะยอมรับและเมตตาเด็กเหล่านี้มากขึ้น จากนั้นนำเด็กขยายไปสู่โรงเรียน บำเพ็ญประโยชน์ปัดกวาดเช็ดถูก ดูแลบ้านพักคนชรา เข้าร่วมค่ายอบรมนักเรียนแกนนำเหมือนเด็กปกติ แม้จะเป็นรองในมุมด้านกายภาพ แต่ผลงานไม่เป็นรองใคร” “ครูวิว” พัชรีวรรณ ตันกุระ โรงเรียนสะท้อนแนวคิดสุขแท้ด้วยปัญญา

สุขแท้ด้วยปัญญาพาเด็ก[พิการ]ก้าวสู่สังคมในปี 2555 นี้ทางโรงเรียนได้ต่อยอดสร้างนวัตกรรมผ่าน “กิจกรรมห้องธรรมานุบาล" ที่ใช้หลักธรรมะ ผนวกเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นการตอบสนองการฝึกเจริญภาวนาสติแก่เด็กพิการ โดยการใช้อุปกรณ์การเดิน ทั้งการเดินแบบปกติ และเดินแบบก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง เดินสลับซ้ายขวา ซึ่งแต่ละช่วงเดินย่อมหมายถึงการตั้งสติ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการฝึกสมาธิในระดับเบื้องต้นผ่านการเดินจงกลมแบบผู้มีร่างกายปกติ

อย่างน้อยผู้ทดลองใช้แบบ “อั๋น” ชัชนันท์ ภักดีศุภผล นักเรียนชั้น ม.3 ที่ร่วมกิจกรรม “สุขแท้ด้วยปัญญา” เริ่มมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ เขาเล่าแบบไม่ปะติดปะต่อกันแต่ก็พอจับใจความได้ว่า ห้องที่เงียบ กระทั่งมีอุณหภูมิความเย็นกำลังดีเช่นนี้สร้างความสนใจให้เขาฝึกนั่งสมาธิมากกว่าในห้องเรียนเป็นไหนๆ ไม่ว่าจะไปเข้าวัด หรือฝึกสมาธิ ล้วนช่วยฝึกฝนได้ช่วยให้เขาอยู่ร่วมกับสมาชิกในบ้านได้อย่างปกติ สามารถช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ อย่างที่ใครๆ เขาทำได้

“ผมไปเยี่ยมผู้สูงอายุก็คิดถึงยาย คิดถึงแม่ เห็นเขาสอนให้ทำกับคนแก่ดีๆ ผมก็คิดว่าจะกลับไปทำบ้าง หรือครูพยายามสอนเรื่องระเบียบวินัย ทั้งการกิน การเก็บของให้เป็นระเบียบ ผมก็พยายามจะทำ” อั๋น กล่าว

เรื่อง: ผกามาศ ใจฉลาด
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม