เทรนด์ใหม่ ร้านค้าสีขาวงด-เลิกขายบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก

โดย
| |
อ่าน : 4,827

เทรนด์ใหม่ ร้านค้าสีขาวงด-เลิกขายบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบใบประกาศเกียรติคุณ 9 ร้านค้าสีขาว เลิกขายบุหรี่-เหล้า และ 84 ร้านค้างดขายบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม พ.ศ 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

นายสอน ขำปลอดนายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทบุหรี่ กำลังมีความพยายาม ชักจูงกลุ่มผู้หญิงและเด็กเยาวชนให้มาสนใจทดลองสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะหากเป็นลูกค้าแล้ว จะใช้บริการต่อไปในระยะยาว และครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ในประเทศไทยมีร้านค้าขายบุหรี่ถึงกว่า 500,000 ร้าน ซึ่งกระจายอยู่ที่ต่างๆ ในชุมชน และใกล้สถานศึกษา 

ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนร้านค้า ที่ขออนุญาตขายสุราและบุหรี่ ปี 2554 รวมทั้งจังหวัดถึง 7,073 แห่ง โดยอำเภอเมือง มีร้านค้าจำหน่ายมากที่สุด 2,020 แห่ง  หลายร้านยังมีพฤติกรรม “ตั้งโชว์บุหรี่” “ขายบุหรี่ให้เด็ก” และ"แบ่งขายบุหรี่เป็นมวน" ซึ่งจะมีผลทำให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย

ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่า จากการสำรวจเบื้องต้นร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีร้านค้าขายบุหรี่ถึง 60 กว่าร้าน โดยร้อยละ 56.1 ของร้านค้าบุหรี่ ขายบุหรี่แยกมวน ร้อยละ 97.6 ขายแก่นิสิตนักศึกษา โดยไม่ดูบัตรประชาชน พบร้านที่ตั้งโชว์บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 19.5  

โครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า พิษณุโลกได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ต้นแบบของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. โดยปีนี้ได้เริ่มดำเนินการ “โครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า” และในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.55 สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น ซึ่งในงานดังกล่าว มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ร้านค้าที่เลิกขาย หรือ งดขายบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก รวมถึง ชุมชนและ บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกยังได้จัดให้มีการปฎิญาณตน คนพิษณุโลก 2,600 คน ใน 9 อำเภอ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในวาระ 2,600 ปี พุทธชยันตี อีกด้วย
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดพิษณุโลก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม