สสส.เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดย
| |
อ่าน : 11,675
สสส.เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องในโอกาสดำเนินงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะ และเป็นสถาบันต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green building)

ซินดี้-สิรินยา วินศิริ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนคุณแม่ยุคใหม่ ให้มาเรียนรู้ ทดลองสัมผัสประสบการณ์การสร้างสุขภาวะ สมดุลชีวิตที่ดี ณ ศูนย์สร้างสุข ในงาน โมเดิร์นมัม แฟร์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยงานนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ ซินดี้-สิรินยา วินศิริ คุณแม่ยุคใหม่ ร่วมแนะนำเทคนิควิธีการบริหารจัดการเวลาด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการคุณลูก สวยสมวัยคุณแม่ ดูแลสุขภาพคุณพ่อ เช่น เมนูน่าลด และเมนูน่าเลิฟ หยิบ จับ ขยับ=สวย หรือแม้แต่การบริหารจัดการเวลาในชีวิตแบบง่ายๆ และการแนะนำ สาธิต fit fast firm โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแชร์รูปและเรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมรับ gift set สุขภาพเป็นของที่ระลึก  

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำลังดำเนินการจัดสร้างศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพในระดับสากล ที่มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ด้วยรูปแบบการทำงานที่สะดวก ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจและตอบสนองต่อผู้ใช้บริการที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน ที่รายล้อมไปด้วยสวนสุขภาวะ เป็นตัวอย่างสำนักงานสร้างสุขที่รวบรวม เชื่อมโยงความรู้และบทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดสู่ภาคีเครือข่ายและประชาชน

สสส.เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ ความรู้และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นพื้นที่สาธิตการทำงานภาคสังคมที่อำนวยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ที่สำคัญ คือการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชม ได้กลับไปพร้อมกับพลังและความตั้งใจที่จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุตั้งแต่ 10-25 ปี กลุ่มคนวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องสุขภาพและมีความต้องการให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

สสส.เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักของโครงการ คือ การสร้างสุขภาวะได้ด้วยการจัดสมดุลให้ชีวิต ซึ่งทุกคนสามารถมีสมดุลชีวิตที่ดีได้ ด้วยการบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน ในเรื่องการกิน ออกกำลังกาย และการจัดการสู่ความสมดุล ด้วยการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาวะในทุกกลุ่มทุกวัย สร้างความในเรื่องการกิน ออกกำลังกาย และการจัดการสู่ความสมดุล ด้วยการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาวะในทุกกลุ่มทุกวัย สร้างความรู้ความเข้าใจจากการรับฟังเรื่องราวของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับการทำกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาวะ และเพลิดเพลินกับนิทรรศการน่ารู้

กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ภายใต้แนวคิด สร้างสุขภาวะได้ ด้วยการจัดสมดุลให้ชีวิต จะผสมผสานแนวคิดนิทรรศการ me & we เริ่มต้นที่ตัวเราส่งผ่านคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาแนวคิดไปสู่เป้าหมาย "ร่วมสร้างประเทศไทย คุณทำได้" ซึ่งเราส่งผ่านคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาแนวคิดไปสู่เป้าหมาย "ร่วมสร้างประเทศไทย คุณทำได้" ซึ่งจะเป็นที่มาของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิด "แรงบันดาลใจ" และ "ความศรัทธา" ที่จะเปลี่ยนตัวเองไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ในเรื่องการกิน ออกกำลังกาย การเงิน เวลา และการงาน การกินสร้างสมดุลได้อย่างไร อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ควรเป็นอาหารที่ปลอดภัย อาหารที่เหมาะสมตามวัย อาหารต้านโรคภัย รวมไปถึงพฤติกรรมการกิน สร้างสุขภาวะได้อย่างไร เช่น การกินตรงเวลา สัดส่วนของการกินตามมื้ออาหาร และลักษณะการกิน เป็นต้น

สสส.เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการออกกำลังกายสร้างสมดุล เป็นอะไรที่ได้มากกว่าความแข็งแรง ได้คุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลา และ การจัดการสู่ความสมดุลที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตน ประกอบไปด้วยการจัดการเงิน ต้องมีหลักของการใช้และบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย อย่างเหมาะสม เวลา ต้องใช้เวลาในชีวิตที่ได้สัดส่วนสมดุลกัน งาน เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม

ประชาชนที่สนใจและต้องการเรียนรู้เรื่องราวการสร้างสุขภาวะที่ดี ด้วยการจัดสมดุลให้ชีวิต สามารถเข้าชมนิทรรศการ 15 วิธีคิด เพื่อชีวิตคิดบวก ห้องสร้างสุข ชีวิตเริ่มต้นที่สมดุล และพื้นที่ประกาศพลังความคิดและความสุขแบบสร้างเองได้ หรือร่วมกิจกรรมนิทานดนตรีสร้างสรรค์ ที่ผู้ชมมีส่วนร่วมในการบรรเลงร่วมกับนักดนตรีชื่อดัง กิจกรรมล้อมวงคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้ค้นหาสมดุลแห่งชีวิตอย่างคนดังในหลายวงการ ในหัวข้อต่างๆ หรือฟังดนตรีสร้างสมดุลจากเยาวชน ดนตรีที่สร้างสุขได้จากสิ่งของรอบตัว สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.facebook.com/sookcenter หรือ www.thaihealth.or.th

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพ มาร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดี ด้วยการเริ่มจัดสมดุลให้กับชีวิตกันเถอะ
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม