ชาวนาเงินล้าน แนะปลูก “ข้าวเบา” รับมือน้ำท่วม

โดย
| |
อ่าน : 6,367

ชาวนาเงินล้าน ชี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส แนะปลูก “ข้าวเบาหนีน้ำ” รับมือน้ำท่วมนาข้าว สุดเจ๋ง หลุดกรอบชาวนายากจน ชูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยฝ่าวิกฤตฤดูน้ำหลากปี 55

นายชัยพร พรหมพันธุ์

นายชัยพร พรหมพันธุ์ ชาวนาเงินล้าน ในฐานะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2538 ทำนาในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ จนได้รับฉายาว่าชาวนาเงินล้าน กล่าวภายหลังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม (นปปส.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม (นปปส.) โครงการในสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานยัง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาคเกษตรกรรม

ชาวนาเงินล้าน แนะปลูก “ข้าวเบา” รับมือน้ำท่วมอย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยพิบัติเมื่อปี 2554 ชาวนาประสบปัญหาข้าวเกิดความเสียหายเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ทุกคนอยู่ในภาวะขาดทุน สูญเสียทรัพย์สิน เงินทองและกำลังใจ ตนซึ่งเป็นชาวนามาแต่กำเนิดและเรียนรู้วิธีการทำนามาทุกรูปแบบ ดังนั้น ตนมองว่าการหันมาปลูกข้าวหนีน้ำ หรือที่เรียกกันว่าข้าวเบา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 3 เดือนก็เก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วเป็นแนวทางการรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งในปีที่ผ่านมาชาวนาส่วนใหญ่หรือเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์จะปลูกข้าวหนัก ที่ต้องใช้เวลาในการปลูก 4 เดือน เนื่องจากได้ราคาดีกว่าข้าวเบาเกวียนละ 1,000 บาท อีกทั้งข้าวหนักเป็นข้าวที่รัฐบาลรับประกันราคา

“ผมและคนในชุมชน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 8 ของ อ.บางปลาม้าทั้งทุ่ง กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงหันมาปลูกข้าวเบากันในปีนี้ จากที่แทบไม่มีใครปลูกเลย เพราะเมื่อหันมาปลูกข้าวที่ใช้ระยะเวลาในการเติบโตสั้นเราจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะหนีน้ำทัน และเรายังขายข้าวให้กับโรงสีข้าวได้ เราจึงไม่เสี่ยงกับการขาดทุนด้วยการปลูกข้าวหนัก เพราะเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมนาข้าวแค่เพียง 2 สัปดาห์ ผมเสียเงินไปถึง 4 แสนบาท นอกจากนี้ชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่ในละแวกเดียวกันยังรวมกลุ่มกันช่วยกันดูแลที่นา หากเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นอีกในปีนี้ ทุกคนก็จะช่วยกันลงแรงหรือลงแขกวิดน้ำออกจากที่นา ช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ทันก่อนที่น้ำจะท่วมนา นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเห็นว่าชาวบ้านรวมตัวกันในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมก็ยินดีเข้ามาช่วยสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ ด้วย เช่น เครื่องสูบน้ำ เชื้อเพลิง เป็นต้น เป็นความสามัคคีในชุมชนเพื่อรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้” นายชัยพร กล่าว

ชาวนาเงินล้าน แนะปลูก “ข้าวเบา” รับมือน้ำท่วมด้านนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายและในฐานะตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่า กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม (นปปส.) เป็นกลุ่มที่รวบรวมบุคลากรจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ซึ่งเป็นความร่วมมือได้มาร่วมกันขับเคลื่อนรูปแบบการทำงานด้านสังคมในมิติใหม่ของคนทำงานด้วยการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม ผลักดันประเทศไทยให้น่าอยู่

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวตนทำงานภาคประชาชน จึงมีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และจากการลงพื้นที่และเรียนรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืนของนายชัยพร ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในกลุ่มชาวนา แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และศึกษาพัฒนาการทำการเกษตรของตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีความละเอียดรอบคอบคล้ายนักวิจัย คิดออกนอกกรอบ ทวนกระแส หาเหตุผลที่มาที่ไป ไม่ยอมแพ้จนสามารถก้าวข้ามปัญหาได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้นายชัยพรมีความโดดเด่น ฉีกกรอบจากชาวนาทั่วไป นำไปปรับใช้และเปลี่ยนทัศนคติที่คนทั่วไปมักมองว่าชาวนายากจนและรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเสมอ ทำให้นักเรียน นปปส.ที่ไปดูงานเห็นได้ว่า หากเราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้อีกด้วย

ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ลำไส้  ปีพุทธ ชยันตี 2  ซิฟิลิส  บุรีรัมย์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  ประชุม  การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  แอพพลิเคชั่น เรียนระนาดเอก นวัตกรรม บรรเจิดนักศึกษา มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์  อยู่บนเครื่องบิน ไม่ควรคิดเรื่องใหญ่  คนศรีลำพูน  ผู้ใช้รถ ใช้ถนน  เชลยศักดิ์  ผู้ป่วยฉุกเฉิน  มูลนิธิหัวใจอาสา  Dr.Chatchawal Silpakit  รถ  อากาศเป็นพิษ  เยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  สายพันธุ์เอ็นเทอโรไวรัส 71  ชักจูง