ชัยนาทเสริมสุขภาวะองค์กร สร้างความสุขผู้ปฏิบัติงาน

โดย
| |
อ่าน : 2,568

ชัยนาทเสริมสุขภาวะองค์กร สร้างความสุขผู้ปฏิบัติงาน

ชัยนาทแฮปปี้เวิร์คเพลส สร้างแรงบันดาลใจสู่การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หวังสร้างความสุขผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

นายจำลอง โพธิ์สุขนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดชัยนาทในงานชัยนาทสุขสันต์ chainat happy work place (ชัยนาทแฮปปี้เวิร์คเพลส) ในความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ happy work place อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท “เครือข่ายเจ้าพระยาหรรษา” ที่ห้องประชุมโรงแรมชัยนาทธานี  โดยมีกิจกรรมเปิดตัวโครงการ chainat happy work place เวทีเสวนา “องค์กรสุขภาวะ คืออะไร ใครต้องการ” การแสดงบนเวที การแสดงนิทรรศการองค์กรสุขภาวะจาก สสส. และการแสดงสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสแนวคิด และแรงบันดาลใจ ในองค์กรต่างๆ นำไปสร้างองค์กรสุขภาวะ มีผู้แทนองค์กรหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนจังหวัดชัยนาทร่วมงานกว่า 200 คน

นายสุชาติ วิสุวรรณนายสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโส ประธานสายงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ หรือ happy work place มีจุดเริ่มแนวคิดมาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มุ่งหมายเพื่อให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีแนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน โดยมีหลักด้านความสุขที่ครอบคลุม 8 ประการ คือ ความสุขด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านกิจกรรมการผ่อนคลาย ด้านสมอง ด้านแห่งความสงบ ด้านการเงินและ ด้านครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ซึ่งหากแต่ละองค์กรสามารถสร้างความสุขดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรได้ จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดหวังว่าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทจะสามารถดำเนินการผลักดันให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ ก่อให้เกิดองค์กรต้นแบบแห่งความสุขเพิ่มมากขึ้นและเกิดผลดีแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป
         เรื่อง: เกวลี เกิดน้อย
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม