ห้ามเด็กไม่มีเซ็กซ์ยากกว่าเซฟเซ็กซ์

โดย
| |
อ่าน : 6,336

เด็กนักเรียนหนีเรียนไปเปิดโรงแรมสวิงกิ้ง...เยาวชนแอบไปมีเพศสัมพันธ์กันในโรงหนัง เป็นหนึ่งในปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นที่มาของโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พร้อม ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดจากความไม่รู้

ห้ามเด็กไม่มีเซ็กซ์ยากกว่าเซฟเซ็กซ์

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหานี้แทบทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์จึงได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เริ่มต้นในตำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน เข้าร่วมอบรม

จากนั้น จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็น กลุ่ม ctw (community team work) ในปี 2552 เพื่อเป็นทีมในการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านเพศศึกษาแก่ทุกคนในตำบล

ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน กลุ่ม ctw รุ่นใหญ่จึงเข้าอบรมให้แก่เยาวชนในตำบล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มทำงานเพื่อป้องกัน ให้คำแนะนำในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม

โดยเรียกตัวเองว่า “ctw น้อย”กลุ่ม ctw น้อยเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กลอย–สุพัตรา ถิ่นสมบูรณ์ และ บุ๋ม–วิไลวรรณ วงษ์สำราญ กลอย–สุพัตรา ถิ่นสมบูรณ์ และ บุ๋ม–วิไลวรรณ วงษ์สำราญ แกนนำของกลุ่ม ctw น้อย เป็นนักเรียนชั้น ม.6 เล่าว่า แรกเริ่มที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ctw น้อย เกิดจากผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายว่าจะมีการอบรมในเรื่องของเพศศึกษา เยาวชนคนไหนที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมอบรมได้เลย

“เมื่ออบรมไปได้สองสามครั้ง มูลนิธิได้มาชวนให้ไปทำงานในกลุ่ม ctw น้อย หนูเองก็มีความสนใจ มีจิตสาธารณะอยากช่วยเพื่อนๆ น้องๆ ให้มีความรู้ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เลยเข้ามาทำงานตรงนี้ พอได้ทำก็รู้สึกว่าชอบ เลยทำมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน”

หลักแนวคิดในการทำงานที่สำคัญของ ctw น้อย มีเพียง 3 คำ คือ เปลี่ยน สร้าง เปิด

“เปลี่ยน”...คือการเปลี่ยนตนเอง ความคิด และทัศนคติของตนเองที่มีต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเปลี่ยนง่ายๆ คือ เริ่มต้นจากการรักตนเอง รู้จักคุณค่าของตนเอง รู้จักที่จะหาสิ่งดีๆให้แก่ตนเอง เพราะว่าก่อนที่จะรักคนอื่นได้ต้องรักตนเองก่อน

คำที่สอง “สร้าง”...สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างพลังให้กับคนรอบข้าง เริ่มจากที่ครอบครัวเป็นอันดับแรก หากครอบครัวไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถทำงานต่อไปได้ เพราะครอบครัวคือพลังที่จะให้ทำงานได้ต่อไป

แล้วก็สร้างต่อไปคือเพื่อน เพราะเพื่อนคือคนที่จะสามารถสร้างให้เครือข่ายใหญ่ขึ้นได้ เพราะเพื่อนต้องมีเพื่อนของเพื่อนเพิ่มเพื่อนต่อไปได้ไม่รู้จบ

คำสุดท้าย “เปิด”...เปิดสู่ชุมชน ทำให้เรื่องเอดส์ เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมดาในชุมชน ใช้การสนทนากับเพื่อนในกลุ่มที่สามารถคุยกันได้ ปรึกษากันได้ ทำทุกงานร่วมกับชุมชน ไม่เว้นแม้แต่งานวัด

ผล...ทำให้กลุ่มห้ามเด็กไม่มีเซ็กซ์ยากกว่าเซฟเซ็กซ์เปิดกว้างมากขึ้น คนในชุมชนเห็นเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น ทำให้ลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้มาก

กลอย บอกว่า การทำงานจะใช้เทคนิคขายตรง พุ่งเป้าออกไปหากลุ่มเป้าหมาย เพราะวัยรุ่นส่วนมากมักมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว จะใช้วิธีเข้าไปในกลุ่ม ไปเล่าให้ฟังต่อหน้า เพราะว่าการเข้าไปคุยตรงๆจะได้ผลเร็วกว่า ถ้าแค่นำสื่อเข้าไปก็จะได้แค่ดู แค่ฟัง ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร

“คนที่เข้าไปคุยด้วยก็สนใจ เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว จะสนใจว่าทำยังไงล่ะที่จะป้องกันไม่ให้ติดโรค ก็อยากคุย อยากแลกเปลี่ยน ถ้ามีปัญหาจริงๆก็จะเข้ามาคุย ทีมงาน ctw น้อยจะให้ข้อมูลตามที่ สามารถจะให้ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่พร้อมมากกว่า”

ใช่ว่าจะทำงานได้สะดวกไม่มีอุปสรรค บุ๋ม เล่าว่า ในการทำงานนี้บางทีก็ยากที่จะรวมตัวกันเพราะต่างคนต่างเรียนคนละโรงเรียน เวลาว่างของแต่ละคนก็ไม่ค่อยตรงกัน

อีกปัญหาสำคัญคือเรื่องหลักการทำงานกับสิ่งที่ทางกลุ่มทำนั้นไม่ตรงกัน เหมือนกับว่าสิ่งที่ ctw น้อยทำอยู่นั้นคือ การทำให้เป็นเรื่อง “save sex”...การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย แต่ทางหลักการของกลุ่มจริงๆนั้นคือการ “no sex”... ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ปัจจุบันการที่จะแก้ไขทัศนคติตรงจุดนี้ถือว่ายากมาก เพราะสังคมที่เปลี่ยนไป แต่ ctw น้อยก็พยายามหาวิธีการที่จะให้เกิดการเรียนรู้ที่จะมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยอันควรอยู่

ผ่านมาถึงวันนี้กลุ่ม ctw น้อย แม้ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคมาพอสมควร ได้รับการตอบรับและได้รับความสำเร็จเป็นรางวัล แต่พวกเขาก็ยังเป็นเพียงกลุ่มเครือข่ายเล็กๆ ที่ทำงานกันภายในตำบลร่วมกันกับกลุ่ม youth power ชัยภูมิ โดยมีรุ่นน้องรอสานต่ออยู่จำนวนไม่มากพอ

ปัญหาสำคัญในการเดินหน้าโครงการ...เครือข่าย สุดท้ายก็จะหมุนไปสุดทางที่งบประมาณ ในอนาคตหากไม่มีงบมาสนับสนุนอย่างเพียงพอกลุ่ม ctw น้อย ก็อาจจะค่อยๆ เลือนหายไปในที่สุด

กลอยและบุ๋ม มองว่า ในเรื่องของการมาสานต่องานนั้น หากเราสองคนเรียนจบชั้นมัธยมก็ต้องไปเรียนที่อื่นต่อ ก็อยากให้มีรุ่นน้องมาสานต่องานมากขึ้นกว่านี้ เพราะรุ่นน้องที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังมีไม่เยอะมากพอ

อีกอย่างกลุ่ม ctw น้อยยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าที่ควร เพราะคนจะรู้จักแต่ในนามของกลุ่ม youth power ชัยภูมิเสียมากกว่า จึงอยากให้มีการพัฒนากลุ่ม ctw น้อย แบบนี้ไปทุกๆตำบล อยากให้มีการสานเครือข่ายไปให้ทั่วๆ จะได้เป็นการขยายขอบเขตการทำงานของเครือข่าย

สุดท้ายเราก็วาดหวังกันว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยสนับสนุน เริ่มตั้งแต่การจัดการอบรมการประชาสัมพันธ์กลุ่ม ctw น้อยให้เป็นที่รู้จัก และรวมถึงการมีสมาชิกใหม่ มีคนรุ่นใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยสานงานต่อมากกว่านี้

ไม่ว่า “save sex”...การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรือจะเป็น “no sex”...ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีความจำเป็นยิ่งต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม