รักสมุนไพร รักษ์ม่อนยา

โดย
| |
อ่าน : 2,929

การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอเมืองในพื้นที่ ตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี ด้วยแนวทางมุ่งมั่นในการเชื่อมโยง “ความรู้ของชุมชน” เข้ากับ “การใช้ทรัพยากรป่าไม้จากธรรมชาติ”

รักสมุนไพร รักษ์ม่อนยา

“ม่อนยา” ก็คือ ดอยหรือภูเขาลูกเล็กๆ ที่มีพืชสมุนไพรปกคลุม แต่กาลเวลาผ่านไปทำให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของม่อนยาลดลง และพืชพันธุ์ก็ถูกตัดทิ้งทำลายไป จนกระทั่งเครือข่ายรักษ์ม่อนยาและคนในชุมชนร่วมแรงกันอนุรักษ์สมุนไพรไว้เพื่อเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ ความสำเร็จนี้เกิดจากการทำงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งหน่วยที่มีบทบาทสำคัญ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง

รักสมุนไพร รักษ์ม่อนยา รักสมุนไพร รักษ์ม่อนยา

นอกจากการอนุรักษ์ม่อนยาและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบสานใช้ประโยชน์แล้ว เครือข่ายฯ ยังให้ความสำคัญกับเยาวชนและเด็กนักเรียนในชุมชน ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ เช่น การปลูกสมุนไพร การทำลูกกระสุนชีวภาพ การเดินป่าเรียนรู้สมุนไพร การบวชต้นไม้ในม่อนยา จัดทอดผ้าป่าสมุนไพร เป็นต้น และเสริมบทบาทของหมอเมืองในการทำกิจกรรมออกหน่วยนวดคลายเส้น จิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วยเรื้อรัง บริการยาต้มสมุนไพรเพื่อการลดเหล้าในงานศพ เป็นต้น และที่กำลังมีบทบาทสำคัญ คือ การให้บริการหมอเมืองร่วมกับศูนย์สุขภาพของ รพ.สต.โรงช้าง ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากการทำงานของคนในชุมชนที่ร่วมแรงกันทั้งฝ่ายองค์การส่วนท้องถิ่น รพ.สต. และเครือข่ายหมอเมือง จึงเกิดผลสำเร็จและมีความยั่งยืนได้

 


เรื่อง: พยอม ดีน้อย เครือข่ายรักษ์ม่อนยาตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ที่มา: มูลนิธิสุขภาพไทย

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม