เที่ยวแหล่งเรียนรู้ มุ่งสูปากพูนผ่าน FAP

โดย
| |
อ่าน : 3,198

 

หลายคนคงสงสัยว่า fap คืออะไร ที่แน่ๆ ไม่ใช่ผงซักฟอกแน่นอน เพราะที่เทศบาลตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีระบบจัดการสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการปรับใช้อย่างเหมาะสมในชุมชน

ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้แหล่งเรียนรู้อบต.ปากพูน มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วประเทศ โดยแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และนำการเรียนรู้นั้นมาสร้างเป็นระบบฐานข้อมูล ซึ่งเรียกว่า‘ระบบฐานข้อมูลสุขสภาวะชุมชน’ (family and community assessment program: fap)

fap ก็คือระบบฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ต้องการข้อมูล

การจะท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ลำดับแรก จึงต้องเข้าใจระบบฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชนก่อนการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่รายละเอียดของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เริ่มตั้งแต่อายุ น้ำหนัก การศึกษา โรคประจำตัว ฯลฯ นำมา เก็บรวบรวมไว้ใน
‘โปรแกรมประเมินสุขภาพครอบครัว และชุมชน’ ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์เขียนขึ้นโดยอาจารย์อุไร จเรประพาฬ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเคยเป็นพยาบาลประจำอนามัยในพื้นที่ปากพูนมาก่อน

   
 

เมื่อปี 2544 ปัจจุบัน เป็นเวอร์ชั่น 6 แล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเวอร์ชั่น 7

อาจารย์อุไร ผู้คิดค้น และพัฒนาซอฟท์แวร์ กล่าวว่า “มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน วิถีชีวิตในลักษณะข้อมูลเชิงลึก นำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับพิกัดบ้านในกูเกิลเอิร์ธ”

อาจารย์อุไรอธิบายวิธีการของซอฟท์แวร์อย่างคร่าวๆ ซึ่งข้อมูลนี้นำไปใช้ในโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการออกกำลังกาย โครงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการต้นกล้าอาชีพของรัฐบาล เมื่อปี 2552 ตลอดจนโครงการต่างๆ ในแหล่งเรียนรู้

 

นับว่าซอฟท์แวร์นี้มีประโยชน์อย่างมาก ทาง อบต. ปากพูน และอาจารย์อุไร ยินดีให้มีการนำโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานได้ฟรี โดยเฉพาะหน่อวยงานของรัฐ โดยสามารถติดต่อได้ที่ www.pakpoon.com

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ปันสุข สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3)

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม