ลำปาง ชวนเลิก “เหล้า – บุหรี่” วันเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 3,684
ลำปาง ชวนเลิก “เหล้า – บุหรี่” วันเข้าพรรษา

ร่วมฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทต.ล้อมแรด จัดประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา สร้างโอกาสเชิญชวนประชาชนให้มีการงดเหล้า เลิกบุหรี่ตลอดชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบั่นทอนสุขภาพเป็นการทำความดีถวายในหลวง ดันวาระเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน นักการเมือง เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

นายจุมพร ชมภูรัตน์ เมื่อเร็วๆ นี้ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลล้อมแรดได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันพุธ 1 ส.ค.นี้ เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปี 2555 จึงเป็นโอกาสที่จะเชิญชวนประชาชนให้มีการงดเหล้า เลิกบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบั่นทอนสุขภาพเป็นการทำความดีถวายในหลวง และถือว่าเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเลิกดื่มเหล้า และเลิกสูบตลอดชีวิต

โดยงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นงานที่เทศบาลตำบลล้อมแรดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีเก่าแก่ ที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญของกิจกรรม คือการรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด “เข้าพรรษา ชวนครอบครัวเลิกเหล้า” ซึ่งวันเข้าพรรษาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ อีกวันหนึ่ง

วันเข้าพรรษาของทุกปีจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 มีระยะเวลา 3 เดือน และเป็นช่วงฤดูฝน ที่พระภิกษุจะต้องจำวัด หรือพักฝนในวัดใดวัดหนึ่ง เพื่อประจำที่ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เมื่อครั้งพุทธกาล พระภิกษุมีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ แต่ด้วยการที่ไม่อยู่ประจำที่ในช่วงฤดูฝน ต้องเดินเหยียบย่ำต้นกล้าข้าว และพืชผลเกษตรไปในที่ต่าง ทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ทำความเดือดร้อนมาสู่ประชาน ซึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษา โดยให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดช่วงเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ที่เรียกว่า ปุริมพรรษา ไปจนถึงออกพรรษา หรือปัจฉิมพรรษา เว้นแต่มีกิจธุระจำเป็น คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปค้างแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา ถือว่าพรรษาขาด

ลำปาง ชวนเลิก “เหล้า – บุหรี่” วันเข้าพรรษานอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่หล่อหลอมจากฝีมือของคนในชุมชน และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปตามวัดต่างๆ 18 แห่งในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นเอง โดยในช่วงเช้าชมขบวนแห่เทียน 18 ขบวน จากชุมชน และสถานศึกษาที่มีการตกแต่งด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ มีผู้คนนับร้อยมาร่วมเดินในขบวน แต่ละขบวนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว โดยขบวนจะเคลื่อนออกจากวัดล้อมแรดในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ไปตามถนนสายเถินบุรี ผ่านตลาดหนองครก ซึ่งเป็นย่านการค้าตลาดชุมชนที่มีประชาชนเดินทางจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมากจากนั้นจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณลานกลางแจ้งสวนสาธารณะเมืองเถิน รวมระยะทาง 5 กม. โดยระหว่างทางก็จะมีการรณรงค์ชักชวนให้ประชาชนหันมาเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และหันมาปฏิบัติธรรมด้วยการถือศีล 5 ในการดำเนินชีวิต

ส่วนผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ก็จะเปิดโอกาสได้แสดงตนด้วยการทิ้งเหล้า ทิ้งบุหรี่ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ก่อนจะนำไปร่วมฌาปนกิจในพิธีปฏิญาณตนภายในงาน ซึ่งจะมีการเทเหล้า เผาบุหรี่ ถือเป็นฤกษ์ดีเหมาะสมสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเลิกเหล้า และเลิกบุหรี่ตลอดไป ก่อนจะแยกย้ายพากันนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ ตามความสมัครใจ ซึ่งเทศบาลตำบลล้อมแรด ยินดีต้อนรับประชาชนทุกท่าน เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันสำคัญครั้งนี้

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รายงาน สถานการณ์การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย โดยผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุดในปี 2554 ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 53.9 ล้านคน พบสูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูบประจำ 9.9 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย โดยเริ่มสูบเมื่ออายุเฉลี่ย 18ปี ซึ่งในปี 2550 เริ่มสูบเมื่ออายุเฉลี่ย 18.5 ปี  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 24ปี  เริ่มหัดสูบบุหรี่เร็วขึ้นจากปี 2550 เริ่มสูบเมื่ออายุเกือบ 17 ปี แต่ในปี 2554 เริ่มสูบเมื่ออายุ 16.2 ปีเท่านั้น

ลำปาง ชวนเลิก “เหล้า – บุหรี่” วันเข้าพรรษาโดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มจำนวน 16.2 ล้านคน เป็นชาย 13.9 ล้านคน หญิง 3.01 ล้านคน ผู้ชายเริ่มดื่มเมื่ออายุ 19.4 ปี ส่วนผู้หญิงเริ่มดื่มอายุ 24.6 ปี โดยในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีจำนวน 10.4 ล้านคน พบว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.4 ล้านคน หรือพบผู้ดื่ม 1 คน ในทุกๆ 4 คน เริ่มดื่มอายุเฉลี่ย 17.2 ปี โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึงร้อยละ 90 มีผู้เสียชีวิต 26,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท

นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด เปิดเผยอีกว่า จากการที่เทศบาลได้มีกิจกรรมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และจัดให้เป็นวาระของเทศบาลเอง โดยให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล รวมถึง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้อมแรด เข้าร่วมกิจกรรมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน จึงทำให้วันนี้มีบุคลากรหลายคนที่เลิกเหล้า เลิกบุหรี่จนประสบความสำเร็จ ก็เพราะความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะตัดขาดจากเหล้า และบุหรี่ และหันปฏิบัติตามศีล 5 ข้อ อย่างจริงจัง ก็เพราะไม่ได้ไปช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีแต่จะบั่นทอนสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งอานิสงค์ของการได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันในวันเข้าพรรษา หรือวันงดดื่มสุราแห่งชาติแล้ว ยังทำให้ผู้มีความตั้งใจเลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ ได้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โรคตับแข็ง โรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ สุขภาพร่างกาย จิตใจดี อยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม