เข้าพรรษามหากุศล คนอีสานร่วมงดเหล้าเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 %

โดย
| |
อ่าน : 2,168

 

 

 

ตามที่ได้มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ในปี 2555 ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษปีมหามงคลของสังคมไทย โดยได้เชิญชวนให้หน่วยงานทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำความดีด้วยการเอาชนะใจตนเอง ให้งด ลด ละ เลิกเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา ภายใต้ข้อความการรณรงค์ที่ว่า .. เข้าพรรษามหากุศล ชนะใจตนคือการชนะทั้งปวง เพื่อเชิญชวนให้คนไทยงดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลทำความดีถวายในหลวงนั้น ผลการดำเนินงานโดยรวมพบว่า คนอีสานร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้น 1.57 % ถือว่าเป็นผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ

เข้าพรรษามหากุศล คนอีสานร่วมงดเหล้าเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 %เข้าพรรษามหากุศล คนอีสานร่วมงดเหล้าเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 %

ผลการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ปี 2555 ถูกเปิดเผยโดย นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ว่า จากการประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคอีสาน พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป งดเหล้าเข้าพรรษา 35.28% เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 1.57% จำนวนคนที่งดเหล้าเข้าพรรษา แยกเป็นงดเหล้าตลอด 3 เดือน เท่ากับ 34.51% และตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต 18.32% ขณะที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้รวบรวมครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้ครบจำนวน 2,600 ครอบครัว เพื่อพัฒนาให้เป็นเครือข่ายครอบครัวต้นแบบอีสานไม่กินเหล้า เป็นตัวอย่างสำหรับคนอีสานต่อไป

นายนิรุจน์กล่าวต่อว่า ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สถาบันการศึกษา สถานประกอบการภาคเอกชน องค์กรอาสาสมัคร ชมรม/สมาคมต่างๆ ให้ความร่วมมือในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลอย่างกว้างขวาง จนทำให้ประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มจำนวนมากขึ้นดังกล่าว

สำหรับแนวทางการดำเนินงานต่อไปนั้น นายนิรุจน์กล่าวว่า จะรณรงค์ให้ครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิต ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลายเป็นครอบครัวเลิกเหล้าถาวร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยจะตั้งเป้าหมาย 1 หมู่บ้าน 1 ครอบครัวพอเพียง 1 ตำบล 1 หมู่บ้านพอเพียง พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น อยู่ในชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นที่ๆกำหนดมาตรการทางสังคมรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้าอย่างต่อเนื่อง นี่คือยุทธศาสตร์การเปลี่ยนค่านิยมสังคมอีสานในอนาคต นายนิรุจน์กล่าว.

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม