สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี แลกเปลี่ยนสิ่งดีดี ตี้เมืองสามหมอก

โดย
| |
อ่าน : 4,368

 

สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี แลกเปลี่ยนสิ่งดีดี ตี้เมืองสามหมอก

 

ชาวเหนือ หรือ ชาวล้านนา มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง แบ่งได้ตามความแตกต่างของภูมิภาค คือ ภาคเหนือตอนบน ซึ่งภูมิประเทศประกอบไปด้วยทิวเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา แต่เดิมเคยตกอยู่ในอาณาจักรล้านนาอันเก่าแก่ มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองมีภาษาพูด ภาษาเขียน เรียกว่า "คำเมือง" ทั้งยังได้รับอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมจากพม่า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มใน "วัฒนธรรมล้านนาไทย" ส่วนภาคเหนือตอนล่างอยู่ถัดจากแนวทิวเขาลงมา ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกว้าง เดิมเคยอยู่ในอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านนา แต่ในระยะหลังตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา อาณาจักรสุโขทัยได้รวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาทั้งทางวัฒนธรรมและการเมือง ทำให้มีวัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่ แบบไทยภาคกลาง

ทำให้ชาวเหนือไม่เพียงแต่มีภาษาพูดที่ไพเราะนุ่มนวล หรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม ชาวเหนือยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามหลายอย่างที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งยังมีความเป็นอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชนเผ่าต่างๆ ที่มีเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรมที่อาจจะเลือนหายไปในไม่ช้า

เพื่อเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมดีดีเหล่านี้ไว้ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี แลกเปลี่ยนสิ่งดีดี ตี้เมืองสามหมอก จึงเกิดขึ้นผ่านการสนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมีนายรอน ใจกันทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ซึ่งนายรอน ใจกันทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ บอกว่า เพื่อหนุนเสริมและมีส่วนร่วมในพื้นที่ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม และเรื่องเล่าประเพณี ของแต่ละเครือข่ายย่อยทั้งสื่อพื้นบ้าน และเครือข่ายดนตรีสร้างสุข กลุ่มชาติพันธ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มศิลปิน ชนพื้นเมือง และชาติพันธ์ของแม่ฮ่องสอน ด้วยการมีเวทีเล่าเรื่อง การเสวนา และการแสดงที่มาบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีที่ถูกต้องของแต่ละที่ เพื่อร่วมสืบสานและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อสะท้อนแนวคิด สะท้อนปัญหา และเกิดตกผลึกของสังคมร่วมกันในการสืบสานประเพณีเดิมให้คงอยู่และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยใช้กระบวนการของสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชนในการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผล เพราะถ้าคนรุ่นหลังไม่สืบทอด ไม่สืบสาน หลงลืมกันไป ตามประเพณีใหม่ที่เริ่มผิดเพี้ยน จนบางแห่งไม่เหลือเค้าโครงแห่งความดีงามของประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ก็คงสูญหายไปในที่สุด

ซึ่งเร็วๆ นี้กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี แลกเปลี่ยนสิ่งดีดี ตี้เมืองสามหมอก นี้กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม และวันเวลาที่จะจัดงานได้ที่ www.artculture4health.com

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม