"ชัยภูมิ" ประกาศเจตนารมณ์ งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า และอบายมุข

โดย
| |
อ่าน : 6,609

 

 
คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ประสานภาคีราชการและเครือข่ายงดเหล้า ประกาศเจตนารมณ์ ชัยภูมิ งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า และอบายมุข"
 
          วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๕ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ หมู่บ้านต้นแบบ งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า พิธีประกาศเจตนารมณ์คณะสงฆ์ สนับสนุนการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และถวายสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 
          กิจกรรมนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ ไว้เป็นหลักฐานและสักขีพยาน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ด้วยการรวมพลังคณะสงฆ์ ในการขับเคลื่อนให้ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านและทุกวัด สนับสนุนวาระของคนชัยภูมิ "ชัยภูมิ งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า และอบายมุข" รณรงค์ให้จัดงานศพ และงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และรณรงค์ให้คนอีสาน เลิกเหล้า เลิกจน สู่สังคมอยู่ดีมีสุข มีวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
          ในการนี้ได้รับเกียรติ จากนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด บรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินกานจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ และถวายสื่อรณรงค์ ณ วัดใหม่ชัยมงคล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 
 
          มีหมู่บ้านที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมสนับสนุนวาระจังหวัด ๔๐๑ หมู่บ้าน คณะสงฆ์จึงมีส่วนสำคัญในการเทศนา เชิญชวนให้หมู่บ้านต่าง เข้าร่วมต่อไปป้ายรณรงค์ จัดทำขึ้นถวายพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ เป็นป้ายที่ค่อนข้างน่าจะทนทาน เป็นป้ายแขวนติดในที่ร่มบริเวณศาลาการเปรียญ หรือกุฎีสงฆ์ ให้เห็นชัดเจน พุทธศาสนิกชนสามารถพบเห็นทุกวัน
 
 
          บรรยากาศในงาน มีตัวแทนจากหมู่บ้านต้นแบบการจัดงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า / รายงานโดย : คมสันอิงชัยภูมิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชัยภูมิ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม