ศูนย์เด็กเล็กปากพูน เพราะเด็กนั้นสำคัญ

โดย
| |
อ่าน : 3,046

ศูนย์เด็กเล็กปากพูน เพราะเด็กนั้นสำคัญ

ความสำคัญของการพัฒนาเด็กเล็ก นับเป็นหนึ่งในประเด็นที่ชุมชนสุขภาวะให้ความสำคัญเด็กเล็ก โดย อบต. ที่นี่ดูแลเด็กเล็กเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนงบประมาณเข้าไป ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่ง คือ เด็กที่นี่กินนมฟรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านตลาดพฤหัส โดยจะว่าไปแล้ว คุณประโยชน์สำคัญยิ่งประการหนึ่งของศูนย์เด็กต่างๆ ก็คือ การได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ อบต.ปากพูน และด้วยผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ ประกอบกับที่นี่มีเด็กเยอะ จึงทำให้ตำบลปากพูนมีศูนย์เด็กเล็กถึง 7 แห่งด้วยกัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กอายุตั้งแต่ 2-4 ขวบ แบ่งเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับ 2-3 ขวบ และระดับ 3-4 ขวบ โดยงบประมาณ และรายได้มาจากทาง อบต. เป็นหลัก รวมถึงการสนับสนุนของเอกชน และผู้ปกครอง ที่มาช่วยเพิ่มเสริม

การจัดการเรียนการสอนการดูแลเด็กนั้น มีครูพี่เลี้ยงเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย โดยไม่แยกเด็กว่า จะมาจากพื้นฐานครอบครัว หรือศาสนาใด การเรียนการสอนจึงเป็นแบบไป-กลับ

เรื่องอาหารนั้นมีแม่ครัวที่ผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลมหาราช เมนูอาหารที่ให้เด็กรับประทาน เป็นเมนูอาหารจากโรงพยาบาลโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การปลูกข้าวโดยมีแปลงนาสาธิตให้ผู้ปกครองมาสอนเด็กเองโดยตรง มีโรงสีข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ สำหรับเมื่อได้ข้าวแล้ว ก็มาสอนเด็กให้สีข้าวเป็น โม่แป้งเป็น

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม