ดันพื้นที่เพชรบุรี ให้ดีจัง...ทั้งเมือง

| |
อ่าน : 3,365

 

เป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการประสานความร่วมมือทั่วทุกภาคส่วนของจังหวัด ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล จนถึงชาวบ้านร้านตลาดในพื้นที่

เริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมารวมตัวกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมือง” โดยได้ร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์ในการปรับภูมิทัศน์สร้างสะพานคนเดินเชื่อมโยงสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ในตัวเมืองพื้นฟูตลาดริมน้ำ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนรับฟังความคิดเห็น นำเสนอตัวอย่าง และร่วมกันออกแบบเมืองที่น่าอยู่มีการใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ในทุกมิติ ทั้งสื่อบุคคลสื่อชุมชน สื่อวัฒนธรรม สื่อสารมวลชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบเมืองสื่อสร้างสรรค์อย่างได้ผล เกิดกระแสตอบรับ เปิดแนวคิด และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดแกนนำเยาวชนเพชรบุรี..ดีจังในทุกอำเภอ และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเยาวชนเพชรบุรีดีจัง ที่เข้มแข็งพร้อมจะต่อยอดและขยายผลสู่เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีในวงกว้างมากขึ้นต่อไป

พื้นที่นี้...ดีจัง ได้สร้างองค์ความรู้พื้นที่สร้างสรรค์ให้เป็นทั้งแนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือปฏิบัติการต่อยอดขยายผลทั้งในด้านภาคีเครือข่าย ในเชิงพื้นที่ และในมิติสื่อสร้างสรรค์ บูรณาการให้เกิดสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน เพื่อเด็กเยาวชน ครอบครัว ชุมชนต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม