นโยบายอาหารเชิงรุกรับ AEC เพื่อคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค

| |
อ่าน : 7,700

เมื่อพูดถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 คนทั่วไปมักจะให้ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ยังมีเรื่องราวอีกมากที่ควรคำนึงถึง และควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน และหนึ่งในนั้นก็คือ การพัฒนาให้สังคมไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นที่ “อาหาร” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดงานประชุมประจำปีครั้งที่ 1เรื่อง “การจัดการปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประเทศไทยพร้อมหรือยัง” ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (ihpp) แผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (fhp) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายในงานมีนักวิชาการ นักโภชนาการชั้นนำจากนานาชาติ เข้าร่วมเสนอแนวทางการรับมือกับภาวะโภชนาการของประชากรอาเซียนที่น่าสนใจอย่างมาก

ลองมาฟังนักวิชาการที่เข้าประชุมเขาพูดถึงความสำคัญในเรื่องนี้กันดีกว่า

ดร.แอน มารี โธว์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสุขภาพ และด้านการใช้นโยบายด้านภาษีและการค้า เพื่อพัฒนาการบริโภคในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ปานกลาง มหาวิทยาลัยซิดนีย์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นเขตการค้าเสรี แม้ว่าไทยจะมีความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุข แต่ก็ต้องทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป การกำหนดนโยบายจากทางภาครัฐเป็นกลไกที่สำคัญมาก

“นับจากปี 2530 เป็นต้นมา ผลสำรวจในกลุ่มประเทศที่เปิดให้มีเขตการค้าเสรี พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านอาหารในประเทศ มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า ยกตัวอย่างประเทศซามัว ที่เคยมีการนำเข้าตูดไก่งวง แต่เมื่อรัฐบาลพบว่า ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศจึงได้ยกเลิกการนำเข้า การจัดการกับปัญหานี้ต้องดำเนินงานภายใต้การกำหนดนโยบายของรัฐที่รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นภายหลังเปิดเขตการค้าเสรี”

วิธีที่จะลดการนำเข้าอาหารที่ไม่ส่งผลดีกับสุขภาพนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

(1) เก็บภาษีการนำเข้าและการผลิตอาหารที่ไม่มีประโยชน์สูงขึ้น (2) ออกกฎห้ามขายสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (3) ผลิตอาหารสุขภาพเพื่อส่งออกโดยเน้นการผลิตเพื่อคนในประเทศ (4) จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพของพืชผลที่ปลูก (5) พิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (6) ออกกฎหมายการติดฉลากโภชนาการลงบนซองอาหารสำเร็จรูป และควรให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตอาหารที่มีประโยชน์ การเกษตรแบบดั้งเดิมเกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงทางอาหาร

ดร.เดวิด สตัคเลอร์ นักวิชาการสาขา london school of hygiene & tropical medicine มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ผู้ร่วมวิจัยฯ มองว่า การก้าวเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรี จะส่งผลให้เม็ดเงินในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่ควรคำนึงนอกเหนือ

จากเรื่องของคุณภาพอาหารแล้ว จึงเป็นการป้องกันกลไกทางการตลาดที่จะเข้ามาท้าทายกระบวนการทำงานด้านสาธารณสุขของประเทศ

“กลไกการตลาดของบริษัทยาสูบยี่ห้อหนึ่งในกลุ่มประเทศตะวันตก มีความพยายามที่จะปกปิดข้อเท็จจริงของผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ด้วยการหันไปทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องสุขภาพด้านอื่นๆ อาทิ โทษของการติดยาเสพติด หรือดื่มสุรา แม้ประเทศจะมีกฎหมายควบคุมด้านยาสูบ แต่ผลสำรวจจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า มีเพียง 10% เท่านั้นที่มีการลงมือทำกันอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันน้ำอัดลมบางยี่ห้อ ก็รุกการตลาดด้วยการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสังคม เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น”

ฟังความเห็นจากต่างชาติในเรื่องของน้ำอัดลมแล้ว ทำให้ต้องย้อนกลับมาดูสถานการณ์การดื่มน้ำอัดลมของประเทศไทยบ้างพบว่า มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราผู้บริโภคน้ำอัดลมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และ 1 ใน 3 ของเด็กไทยกินขนมขบเคี้ยวทุกวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าในปีที่แล้ว หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ก็น่าจะส่งผลเสียต่อระบบสุขภาพของประเทศ

ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับมาตรการภายในประเทศไทยแล้วว่า รัฐบาลจะเลือกป้องกันการไหลเข้ามาของอาหารขยะเหล่านั้นอย่างไร เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้คนในประเทศมีสุขภาพดีขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย ปานมณี

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ห้ามขายเหล้า  รักษาผิว  สุรา เด็กไทย สรรพสามิต โรงเรียน งเกาะคุ้มกัน  บุหรี่ซิกาแรต  เออีซี  มหาวิทยาลัยรังสิต  การรับประทานอาหารของเด็ก  คนกล้าฝัน  ติดต่อทางน้ำลาย  ดูแลสภาพแวดล้อม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  วัชรา บุญสวัสดิ์  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ภาวะของโรคภูมิแพ้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealt  ลดความเจ็บป่วย  สมรรถภาพปอด  พื้นยุโรป  การเกษตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม