เยาวชนโคราช รณรงค์งดปัจจัยเสี่ยงเหล้า และอบายมุข

โดย
| |
อ่าน : 2,232

จากสิ่งเล็กๆ สิ่งที่เรียกว่า รัก มาเป็นวันวาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรักของคนทั้งโลกทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทุกเพศ ทุกวัยฯ ต่างมอบสิ่งดีๆ ต่อกันเรียกว่าความรัก แต่ในขณะเดียวกัน ได้สะท้อนถึงทัศนคติของวัยรุ่นว่าเป็นวันเสียสาวจนเสมือนชี้โพรงให้กระรอก ล่าสุดสถานการณ์มีข้อมูลจากกรมอนามัยระบุว่า เกิดแม่วัยใสอายุต่ำกว่า 20 ปี มากขึ้นและมีแนวโน้ม การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีกลุ่มอายุน้อยลงโดยมีเฉลี่ย 15-16 ปี เพราะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการร่วมเพศ และขาดความรู้ที่จะป้องกันตนเองที่ส่งผลให้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องในวันวาเลนไทน์ ยังมีความปราถนาดีจากชมรมบทบาทเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุข จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์โดยมีเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาร่วมสื่อสารความรักผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อมาสัมภาษณ์จาก ออนเน็ตทีวี/ตั้งและตอบคำถามมอบรางวัลอีกมากมาย/กลุ่มวีบอยร่วมแจมอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมหลักดังนี้

1. เดินรณรงค์บริเวณรอบลานท้าวสุรนารีโดยเครือข่ายเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 67 คน

2. ประกาศเจตนารมณ์และพันธกิจของชมรมบทบาทเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุขจังหวัดนครราชสีมา ต่อสาธารณะโดยมีอนุสรณ์สถานย่าโมเป็นสักขีพยาน

3. จัดกิจกรรมสันทนาการอย่างสร้างสรรค์จากเครือข่ายเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปตัวชี้วัด

1. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนโดยเชื่อมเครือข่ายเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเป็น “ชมรมบทบาทเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุขจังหวัดนครราชสีมา” มีกลุ่มและตัวแทนที่มาจากอำเภอจำนวน 8 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอโนนไทย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอคง อำเภอพระทองคา อำเภอสีดิ้ว อำเภอปักธงชัย อำเภอโนนสูง และจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมจากอำเภอสังขะ อำเภอรัตนบุรี อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์จำนวน 3 คน จากจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองจำนวน 1 คน จากอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิจำนวน 1 คน

2. ได้ประกาศเจตนารมณ์และร่วมมีพันธกิจการดำเนินงานร่วมกันของ “ชมรมบทบาทเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุขจังหวัดนครราชสีมา” ต่อสาธารณะดังนี้

ข้าพเจ้าชมรมบทบาทเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเจตนารมณ์ต่อหน้าอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีดังนี้

"ข้าพเจ้าและเครือข่ายเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งเป็นชมรมบทบาทเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุขเพื่อหล่อหลอมรวมเยาวชนแนวใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการปฏิรูป และเปลี่ยนแปลงสังคมอันนำไปสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 คน อีสานไม่กินเหล้า"

ภายใต้พันธกิจ

1. จัดตั้งกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งการทำงานของชมรมบทบาทงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุขจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั้งยืน

2. ดำเนินการสนับสนุนกลุ่มเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังภัยจากปัจจัยเสี่ยงอย่างมีศักยภาพเป็นรูปธรรม ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

3. ดำเนินการต่อยอดสนับสนุนกิจกรรมงานรณรงค์เชิงขับเคลื่อนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

4. ดำเนินการพัฒนาประสบการณ์ องค์ความรู้เป็นนโยบายสู่สาธารณะเพื่อเผยแพร่และเรียนรู้ให้กระจายทั่วประเทศ

แผนงานต่อ

1. จัดทำฐานข้อมูลแกนนำเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชื่อมเป็นสมาชิก “ชมรมบทบาทเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอบายมุขจังหวัดนครราชสีมา” แบบเต็มรูปแบบ

2. ขับเคลื่อนกิจกรรมตามพันธกิจที่ประกาศอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม