รูปแบบตรังโมเดล สู่ “ตรังเมืองแห่งความสุข”

| |
อ่าน : 5,930

 


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ผู้ว่าฯ ตรัง นำทีมสร้างรูปแบบ “trang happiness model” หลังพบว่าเป็นจังหวัดที่ติดอันดับด้านความสุขในระดับประเทศ ขณะที่ชาวอำเภอรัษฎา ก็มีสุขภาพจิตดีที่สุดของประเทศ

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานสร้างสุข โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสร้างสุขของจังหวัด

ทั้งนี้ ในการสำรวจระดับความสุขของประชากรรายจังหวัด ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2552 พบว่า จังหวัดตรังอยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด และการสำรวจในปี 2553 จังหวัดตรัง ยังมีคะแนนเฉลี่ยความสุขของประชากรสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดพังงา ดังนั้น หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในรูปแบบของ “trang happiness model” หรือ “ตรังเมืองแห่งความสุข” ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ซึ่งกำหนดให้ลักษณะการทำงานเป็นการบูรณาการสู่งานปกติใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชาวตรัง เพื่อให้ “เกิดสุข ดำรงอยู่สุข และตายสุข” และกลุ่มผู้มาเยือนตรัง เพื่อให้ “เข้าสู่ตรังอย่างเป็นสุข สร้างรอยประทับใจเมื่อจากไป” โดยใช้ยุทธศาสตร์การทำงาน 5 ด้าน คือ การพัฒนาทางจิตใจ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างค่านิยม เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม อันเป็นการสนับสนุนการสร้างสุขในองค์ประกอบการสร้างความพึงพอใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน

ด้าน นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่า จากการที่ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กำหนดให้จังหวัดตรังเป็น “เมืองแห่งความสุข” เพราะมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกื้อกูล และได้รับการประเมินจากหน่วยงานเกี่ยวข้องว่า จังหวัดตรังเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่ 3 ของประเทศนั้น ในส่วนของอำเภอรัษฎา จากการประเมินของกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว่า ประชาชนชาวอำเภอรัษฎา เป็นอำเภอที่ประชาชนมีสุขภาพจิตดีที่สุดของประเทศไทย

ส่วนผลงานล่าสุดจากการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2555 ปรากฏว่า โรงเรียนบ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร ได้รับรางวัลระดับเพชร โรงเรียนบ้านคลองมวน และโรงเรียนบ้านควนหนองยาง ตำบลหนองปรือ ได้รับรางวัลระดับทอง นอกจากนั้น ในการประกวดโครงการสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะ ประเภทโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข และศาสนสถาน ประจำปี 2555 ก็ปรากฏว่า อำเภอรัษฎา สามารถชนะเลิศทุกประเภท และเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับประเทศ

รวมทั้งผลงานล่าสุด ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของอำเภอรัษฎา จำนวน 2 คน ก็ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาคทั้ง 2 ประเภท ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ประชาชนอำเภอรัษฎา มีสุขภาพพื้นฐานทางกายที่ดี และส่งผลถึงสุขภาพจิตให้ดีตามไปด้วย สมกับคำขวัญที่ว่า “รัษฎา เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม