เที่ยวสงกรานต์เมืองดอกคูน เสียงแคน “ซิดแทนสาด ช่วยชาติประหยัดพลังงาน”

| |
อ่าน : 5,501

     “ถนนข้าวเหนียว” ต้นแบบสงกรานต์ตระกูลข้าวแห่งแรกของไทย รณรงค์เชิญชวนประชาชนเล่นสงกรานต์แบบพอเพียง “ซิดแทนสาดช่วยชาติประหยัดพลังงาน” ก้าวสู่ปีที่ 11 แห่งวัฒนธรรมสงกรานต์แบบไทย สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ยิ่งใหญ่ด้วยคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ระดับโลก 13 - 15 เมษายน 2556  ณ  ถนนศรีจันทร์  ขอนแก่น

     ก้าวสู่ปีที่ 11 งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ซึ่งเป็นการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท การแต่งกาย และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน โดยงดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวกลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ตระกูลข้าวปลอดเหล้า สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย
 
     นายนิรุจน์  อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนกล่าวว่า ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์  ได้ก่อให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนค่านิยมการดื่มของเด็กเยาวชน ทำให้เด็กเยาวชนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ดื่ม ไม่เมา ไม่ทะเลาะวิวาท และเปลี่ยนจากถนนต้องห้ามให้เป็นถนนที่ปลอดภัย จนในปัจจุบันเด็กๆ ตัวเล็กๆ จะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองไปเที่ยวสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวเพราะเป็นพื้นที่ๆ สนุกปลอดภัย และเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ประจำปีของสมาชิกในครอบครัว 
 
     "นอกจากนี้ถนนข้าวเหนียวยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีทั้งท่องเที่ยวในจังหวัดในจังหวัด  ต่างจังหวัดและต่างชาติแวะเวียนมา วันละไม่ต่ำกว่า 100,000 คน ถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และคาดว่าจะมีเงินสะพัดช่วงสงกรานต์ไม่น้อยกว่า120 ล้านบาทในแต่ละปี รวมไปถึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็ก เยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง เพราะมีการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน โดยเห็นได้จากเครือข่ายเด็กเยาวชนงดเหล้า 10 องค์กร ที่รวมพลังกันจัดกิจกรรมรณรงค์สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์สืบทอดกันจากรุ่นต่อรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง สืบทอดเจตนารมณ์ของถนนข้าวเหนียวให้ไร้แอลกอฮอล์ตลอดไป"
 
     สำหรับการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ปี 2556 นี้ จะชูประเด็นรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์แบบพอเพียงคือ "ซิดแทนสาดช่วยชาติประหยัดพลังงาน" เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดลงเป็นประวัติการณ์ จึงจำเป็นต้องเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างประหยัด พอเพียง โดยเปลี่ยนจากการเล่นน้ำแบบสาดน้ำกันเป็นการเล่นน้ำแบบ “ซิด” ให้กัน ซึ่งคำว่า “ซิด” เป็นภาษาอีสาน แสดงให้เห็นถึงการนำเอาของเหลวออกจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้อุปกรณ์อื่นเข้าช่วย  เช่น ดอกไม้ ใบไม้ ตัวอย่างเช่น การซิดน้ำมนต์ นิยมใช้ดอกไม้ ใบมะยม ใบหญ้าคา จุ่มแล้วซิดออกจากขันน้ำมนต์ หรือบาตรน้ำมนต์ ซึ่งน้ำจะกระจายออกเป็นเม็ดเล็กๆ การซิดน้ำก็เช่นกัน สำหรับผู้ใหญ่ไม่นิยมใช้มือจุ่มแล้วซิด เพราะถือว่าไม่ให้เกียรติ แต่หากเป็นเด็กหรือเป็นวัยไล่เลี่ยกันก็สามารถใช้มือจุ่มแล้วซิดน้ำกันได้ 
 
     "การซิดน้ำเล่นสงกรานต์นอกจากจะเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบพอเพียง และประหยัดน้ำแล้ว ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดพลังงานอีกด้วย  ดังนั้นกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของถนนข้าวเหนียว ก็จะเป็นกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ตอนซิดน้ำด้วย คือเวลาที่กระโดดขึ้น  ทุกคนก็จะชูมือขึ้นสุดตัวพร้อมกับสลัดมือทำท่า “ซิดน้ำ” พร้อมๆ กัน ถือเป็นไฮไลท์ของงานปีนี้ด้วย"
 
     นายนิรุจน์กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงกายแรงใจสนับสนุนงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์มาตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นับจากนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทศวรรษที่ 2 ของถนนข้าวเหนียว ที่ต้องการแรงกายแรงใจและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากทุกท่านเช่นเคย หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ให้คงอยู่ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนค่านิยมสังคมไทย และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนไทยห่างไกลจากโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยค่านิยมใหม่ "โตได้ สนุกได้ เข้าสังคมได้ โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์"
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนบน
 
 
 
 
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม