มะขามป้อม สร้างเทรนด์ใหม่ปลุกเยาวชนเล่นละครเพื่อประโยชน์ชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 3,572

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งสนับสนุนให้เยาวชนนำทักษะการเล่นละครไปเป็นเครื่องมือสะท้อนปัญหาในชุมชน ระยะที่ 4 ได้จบลงไปแล้ว และผลที่ได้จากกิจกรรมคือได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกคือผู้ทำกิจกรรมเอง และในชุมชนซึ่งได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาหลังรับฟังการสะท้อนผ่านละคร

พร้อมกันนี้โครงการยังได้สร้างเครือข่ายนักละครในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศเพิ่มเติมจาก มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ที่เคยเป็นแกนหลักถ่ายทอดทักษะการเล่นละครชุมชนให้แก่เยาวชน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะสามารถเป็นแกนกลางได้การทำกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ ผลิตนักละครหน้าใหม่ ตลอดจนเข้าใจประเด็นปัญหาในชุมชน อันจะร่วมกันสื่อสารให้กับผู้ชมได้ชัดเจนขึ้น แหลมคมขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในชุมชนให้สอดคล้องกับการมีสุขภาวะที่ดี

นายวีรพงษ์ กล่าวอีกว่า การทำกิจกรรมละครชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยังทำให้รสนิยมด้านละครของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ชื่นชอบละครเพื่อความบันเทิง สวยงามเพียงอย่างเดียวได้เปลี่ยนเป็นการให้ความสำคัญกับประเด็นที่จะต้องสื่อสารด้วย โดยก่อนการแสดงจะมีการลงพื้นที่สำรวจ ประมวลข้อมูลความถูกต้องก่อนจะสื่อสารทุกครั้ง นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัยอาทิ ม.มหาสารคามยังได้บรรจุวิชาละครชุมชนเป็นวิชาในหลักสูตร และกำลังเป็นทางเลือกใหม่ๆสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักพัฒนาและต้องการเพิ่มเครื่องมือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลายรูปแบบ

นายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มมะขามป้อม กล่าวว่า กิจกรรมได้สร้างบุคลากรด้านงานละครเพื่อชุมชน โดยพัฒนาจากนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นนักพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้ละครสื่อสารประเด็นที่เป็นปัญหา อาทิ กลุ่มมะนาวหวาน ที่ จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้ได้เดินสายร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนสื่อสารประเด็นโรงงานท่อก๊าซที่ภาคใต้ กลุ่มตะขบป่า จ.นครราชสีมา ซึ่งสนใจและถ่ายทอดการทำเกษตรทางเลือกและใช้สื่อละครเป็นตัวสื่อสารหนึ่ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มครูในโรงเรียนที่ใช้ละครเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนการสอนเช่นกัน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม