ผู้ใหญ่ไฟเขียว! เปิดทางเยาวชนหนองผึ้ง ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ

| |
อ่าน : 3,171

 

คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนหนองผึ้งร่วมกับโครงการ “สุขแค่เอื้อม” มูลนิธิศักยภาพเยาวชน และแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการทำกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาวะทางเพศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจาก 8 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองผึ้ง  บ้านเชียงแสน  บ้านดอนจืน บ้านหนองผึ้งใต้   บ้านป่าแคโยง บ้านกองทราย บ้านป่าเก็ดถี่ บ้านสันคือ ในตำบลหนองผึ้ง ตัวแทนจากเทศบาล และสาธารณสุขตำบลเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้นำเสนอการทำงานของกลุ่มเยาวชน หมู่ 3 บ้านดอนจืน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ประสบความก้าวหน้าในการทำงานรณรงค์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ  สามารถขับเคลื่อนงานในชุมชนของตัวเองได้เป็นอย่างดี  โดยกลุ่มเยาวชนทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ปกครอง ซึ่งจากความก้าวหน้าดังกล่าวที่ประชุมจึงได้ร่วมกันหาทางพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเอื้อให้กลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมทำงานพัฒนากันมากยิ่งขึ้น

นายปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้งกล่าวว่า เยาวชนแต่ละกลุ่มจะมีบางอย่างที่เหมือนกัน การทำงานร่วมกันทำได้ง่ายกว่ากลุ่มผู้ใหญ่  ถ้าเยาวชนสามารถทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ได้ และผู้ใหญ่สามารถเอื้อให้เยาวชนเข้ามาทำงานพื้นที่ได้ ก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของวัยรุ่นได้ โดยเฉพาะเรื่องเพศ

ด้าน น.ส.แสงระรินทร์ ฟองฤทธิ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองผึ้ง กล่าวถึงการทำงานของสภาเด็กฯ ว่า ตอนนี้สภาเด็กฯ มีเนื้อหา มีโครงการเข้ามา และกลุ่มเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านก็เห็นพ้องกันว่ามีเป้าหมายเดียวกันในการทำงาน คือ ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน และชุมชน แต่กลุ่มเยาวชนในหมู่อื่นๆ ก็ยังเจอปัญหา ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยบ้าง ผู้ใหญ่ในชุมชนไม่เข้าใจข้อจำกัดของเยาวชนบ้าง เช่น โรงเรียน เวลาทำงาน ฯลฯ หลายพื้นที่ก็เลยไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้เหมือนกับกลุ่มเยาวชนในหมู่ 3 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากระบบ และข้อจำกัดของตัวเยาวชนนั่นเอง

ประธานสภาเด็กฯ ยังกล่าวด้วยว่าการสื่อสารในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ และทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เปิดใจ และถอยกันคนละก้าวเท่านั้น

นางอารีรัตน์ โพธิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนจืน ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับกลุ่มเยาวชนว่า “เราต้องเปิดใจกับเยาวชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ เพราะถ้าเราปิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากเยาวชน การทำงานร่วมกันก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้ใหญ่จะต้องเปิดกับเด็กๆ ด้วย และไม่ตัดสินเขา ถึงจะร่วมงานกันได้ รวมทั้งเสริมศักยภาพของเด็กๆ เยาวชนได้อย่างเต็มที่”

น.ส.จิรัฐกานดา จันที นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้งกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเทศบาลได้เตรียมโครงการงานเยาวชนไว้หลายโครงการ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบมีความล่าช้ามาก ทำให้งบประมาณงานเยาวชนบางตัวที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นๆ กว่าจะมาถึง ก็ใกล้จะปิดงบประจำปีแล้ว หลายครั้งทำงานไม่ทันเพราะมีเวลาทำงานเพียง 1 เดือน ก่อนปิดปีงบประมาณ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถทำได้ แต่ก็คิดว่า ถ้าสามารถประสานร่วมกันทำงานกับเยาวชนได้ทุกๆ หมู่ ช่วยกันทำงาน ก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้

 “สิ่งสำคัญที่คิดว่าจะเอื้อให้เกิดการทำงานเยาวชนในชุมชนได้อย่างดี น่าจะต้องพยายามดึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับเยาวชนด้วย ไม่ใช่เพียงขออนุญาตมา เพราะคิดว่าจะต้องให้เขาเห็นด้วยว่าเยาวชนทำอะไร และมีส่วนร่วมในการทำงานนั้นๆ ด้วย” นางสายัน จันทร์ผ่อง อสม. หมู่ 4 ตำบลหนองผึ้งกล่าว

น.ส.กุลนันท์  เผดิมวรรณพงษ์ ผู้ประสานงานโครงการสุขแค่เอื้อม มูลนิธิศักยภาพเยาวชน กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ต่อจากนี้ คงจะต้องมีเวทีร่วมกับกลุ่มเยาวชนต่างๆ ทุกๆ หมู่ในตำบลหนองผึ้ง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมของทุกๆ กลุ่ม ทุกๆ ชุมชน ทุกๆ หมู่บ้านในการทำงานร่วมกัน ซึ่งคิดว่าจะพยายามจัดประชุมร่วมกันให้มากขึ้น และชวนตัวแทนจากแต่ละหมู่ โดยเฉพาะอสม. เพื่อมาหาแนวทางการทำงานร่วมกันที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ปลายเดือนมกราคมปี 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชนตำบลหนองผึ้งได้ร่วมกันผลิตหนังสั้นเรื่อง “สุขแค่เอื้อม” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ผู้ใหญ่รอบตัวรับรู้โดยเฉพาะพ่อและแม่ของพวกเขา  “สุขแค่เอื้อม” เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ ยอดนิยม youtube  และได้รับการคัดเลือกจากรายการ “เด็กมีเรื่อง” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555   โดยใช้ชื่อตอนว่า “ฟังเสียงคนที่รักเรา”

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม