กิจกรรมปูพื้นฐานสู่อาเซียน ณ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต

| |
อ่าน : 6,166

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรมดีๆ ณ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต กับกิจกรรม aiesec "asean in one day" ให้ความรู้เรื่อง asean ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

 

ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตร่วมกับสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม aiesec "asean in one day" ให้ความรู้เกี่ยวกับ asean กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจที่มีอายุระหว่าง 8-18 ปี และเด็กกลุ่ม ploenchit 3c summer camp นักเรียนชมรมหน้ากากเปลือยในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนและเด็กๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ณ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

สมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประมาณ 15 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างปิดภาคเรียนของเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจให้มีความรู้รอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง เพื่อนกับเพื่อนระหว่างปิดเทอม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม