กิจกรรมปูพื้นฐานสู่อาเซียน ณ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต

| |
อ่าน : 5,005

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรมดีๆ ณ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต กับกิจกรรม aiesec "asean in one day" ให้ความรู้เรื่อง asean ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

 

ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิตร่วมกับสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม aiesec "asean in one day" ให้ความรู้เกี่ยวกับ asean กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจที่มีอายุระหว่าง 8-18 ปี และเด็กกลุ่ม ploenchit 3c summer camp นักเรียนชมรมหน้ากากเปลือยในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนและเด็กๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ณ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

สมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประมาณ 15 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างปิดภาคเรียนของเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจให้มีความรู้รอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง เพื่อนกับเพื่อนระหว่างปิดเทอม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ เพลินจิต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม