กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามมอบรางวัลสองนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไทย

| |
อ่าน : 2,115

 

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ น.ส.บังอร ฤทธิภักดี  ผู้จัดการเครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภาคพื้นเอเซียอาคเนย์ หรือ seatca ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของชาวเวียดนาม

ศ.นพ.ประกิตกล่าวว่า  พิธีการมอบโล่ และเหรียญประกาศเกียรติคุณมีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ กรุงฮานอย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แพทย์หญิงเหงียน ธิ ซวน เป็นประธานในพิธี  ในโอกาสที่กฎหมายควบคุมยาสูบของเวียดนามจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้  โดย ศ.นพ.ประกิต  และ น.ส.บังอร  ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อแนะนำปรึกษาในการพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมยาสูบของเวียดนามตลอดหลายปีที่ผ่านมา  จนกฎหมายผ่านรัฐสภาเวียดนามเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555  เนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ อันรวมถึงนโยบายภาษี การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและการพิมพ์ภาพคำเตือนเป็นรูปภาพบนซองบุหรี่ เป็นต้น  และมีจุดแข็งที่เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง โดยมีบทบัญญัติกำหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบ  นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข

"รัฐบาลเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการยาสูบ vinatala เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เป็นเจ้าของโรงงานยาสูบไทย  แต่กฎหมายควบคุมยาสูบของเวียดนามกำหนดว่า การวางแผนธุรกิจของโรงงานยาสูบเวียดนามต้องสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายลดการผลิตเป็นขั้นตอนตามความต้องการที่ลดลง ในหมวดห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย มีการห้ามบริษัทบุหรี่สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมหรือซีเอสอาร์  ยกเว้นโครงการช่วยเหลือผู้ที่อดอยาก ลดความยากจน  บรรเทาสาธารณภัย  และโรคระบาดร้ายแรง แต่ห้ามทำการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำ  นอกจากนี้กฎหมายเวียดนามยังมีบทบัญญัติให้มีการตั้งกองทุนสำหรับควบคุมยาสูบ  โดยงบประมาณมาจากภาษียาสูบที่เก็บเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งในปีแรกและเพิ่มเป็นร้อยละสองในอีกสองปีข้างหน้า" ศ.นพ.ประกิตกล่าวเพิ่มเติม

ศ.นพ.ประกิตกล่าวว่า เวียดนามนับเป็นประเทศที่ห้าในอาเซียน ที่มีกองทุนเพื่อการควบคุมยาสูบและหรือสร้างเสริมสุขภาพ นอกเหนือจากสิงคโปร์  ไทย  มาเลเซีย  และลาวที่ได้ผ่านร่างกฎหมายตั้งกองทุนแล้วเช่นกัน

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม