แบบอย่างรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมกันต้านอบายมุข

| |
อ่าน : 4,926

วิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 10 สถาบันของเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

ในปีนี้มีน้องใหม่ในทุกสาขากว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำของ นายอภิสิทธิ์  ดิษดำ ประธานเชียร์และรักษาการนายกสโมสรนักศึกษา ร่วมรุ่นปีทุกปีชั้นอีก 100 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2556

การจัดกิจกรรมประกอบด้วย หลังเลิกเรียนในทุกๆ วัน จะเป็นการแข่งขันกีฬา การร้องเพลงเชียร์เพื่อเป็นการร่วมใจกันสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง พร้อมทั้งการทำสาธารณะประโยชน์ คือ  การทำความสะอาดรอบบึงแก่นนคร บริเวณวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ ได้มีแนวความคิดในการที่จะสร้างค่านิยมให้รุ่นน้องได้ห่างไกลจากยาเสพติด เหล้า บุหรี่ และอบายมุขต่างๆ จึงนำขบวนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมในการรณรงค์การลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ณ บริเวณตลาดประตูน้ำขอนแก่น และสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น โดยการแจกสติ๊กเกอร์ การพูดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้คนในบริเวณดังกล่าวได้รับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ เป็นสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ที่มีจิตอาสา การสร้างค่านิยมในการห่างไกลยาเสพติด เหล้า บุหรี่ แก่รุ่นน้อง นำเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เป็นแบบอย่างที่ดีและควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกปี

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานบน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม