มช. รับน้องสร้างสรรค์ ปลอดอบายมุข

| |
อ่าน : 2,725

มช. วางแนวทางรับน้อง-ประชุมเชียร์ เน้นสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข สานต่อจิตอาสา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในรายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า การต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2556 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย โดยปีนี้กำหนดทิศทางไว้อย่างชัดเจน จากการร่วมพูดคุยกับสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องของแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในปีนี้ ซึ่งทุกคนได้นำบทเรียน ปัญหาปีที่ผ่านมามาพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องของการรับน้องที่รุนแรง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

“ปีนี้จะเน้นการรับน้องสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข และจะดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ในเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบนโยบายมาให้นักศึกษาจัดกิจกรรมในเรื่องของบัณฑิตไทยไม่โกง เรื่องการรับน้องต้านคอร์รับชั่น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ทาง สกอ.ได้ให้นโยบายมา” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของคณะต่างๆ จะเน้นเรื่อง จิตอาสาและการพัฒนา ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยนักศึกษาทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ จะช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย  ขณะเดียวกันในบางกิจกรรมจะสอดแทรกในเรื่องของ การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน บางกิจกรรมจะเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 5 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ทางสโมสรนักศึกษารวมถึงผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมโดยเฉพาะการรับน้องประชุมเชียร์ ในส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถ เข้ามาสังเกตการณ์ กิจกรรมห้องเชียร์ หรือกิจกรรมอื่นร่วมกับทางสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ได้

ในช่วงท้าย รศ.ดร.ธนารักษ์ ได้ฝากถึงนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ที่ร่วมทำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ว่า กิจกรรมรับน้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันวิธีการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งใจไว้นั้นมีหลายวิธี อยากให้รุ่นพี่หรือผู้ที่จัดกิจกรรมร่วมกับน้องใหม่ มองถึงว่าการทำกิจกรรมนั้น รุ่นน้องสามารถที่จะรับได้ หรือเป็นประโยชน์ต่อน้องอย่างไรบ้าง ไม่เฉพาะกิจกรรมทางกายภาพเท่านั้น รวมถึงกิจกรรม ด้านการเสริมความรู้ในเรื่องการเรียนต่างๆ ด้วย และควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม