มช. รับน้องสร้างสรรค์ ปลอดอบายมุข

| |
อ่าน : 2,864

มช. วางแนวทางรับน้อง-ประชุมเชียร์ เน้นสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข สานต่อจิตอาสา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในรายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า การต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2556 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย โดยปีนี้กำหนดทิศทางไว้อย่างชัดเจน จากการร่วมพูดคุยกับสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องของแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในปีนี้ ซึ่งทุกคนได้นำบทเรียน ปัญหาปีที่ผ่านมามาพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องของการรับน้องที่รุนแรง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

“ปีนี้จะเน้นการรับน้องสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข และจะดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ในเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบนโยบายมาให้นักศึกษาจัดกิจกรรมในเรื่องของบัณฑิตไทยไม่โกง เรื่องการรับน้องต้านคอร์รับชั่น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ทาง สกอ.ได้ให้นโยบายมา” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของคณะต่างๆ จะเน้นเรื่อง จิตอาสาและการพัฒนา ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยนักศึกษาทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ จะช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย  ขณะเดียวกันในบางกิจกรรมจะสอดแทรกในเรื่องของ การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน บางกิจกรรมจะเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 5 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ทางสโมสรนักศึกษารวมถึงผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมโดยเฉพาะการรับน้องประชุมเชียร์ ในส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถ เข้ามาสังเกตการณ์ กิจกรรมห้องเชียร์ หรือกิจกรรมอื่นร่วมกับทางสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ได้

ในช่วงท้าย รศ.ดร.ธนารักษ์ ได้ฝากถึงนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ที่ร่วมทำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ว่า กิจกรรมรับน้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันวิธีการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งใจไว้นั้นมีหลายวิธี อยากให้รุ่นพี่หรือผู้ที่จัดกิจกรรมร่วมกับน้องใหม่ มองถึงว่าการทำกิจกรรมนั้น รุ่นน้องสามารถที่จะรับได้ หรือเป็นประโยชน์ต่อน้องอย่างไรบ้าง ไม่เฉพาะกิจกรรมทางกายภาพเท่านั้น รวมถึงกิจกรรม ด้านการเสริมความรู้ในเรื่องการเรียนต่างๆ ด้วย และควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม