“สายตรวจขยะ” แผนจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

| |
อ่าน : 5,348

ในปัจจุบันปัญหาขยะในชุมชน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม แม้ว่าในหลายพื้นที่ได้มีการดำเนินการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตามแต่ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย

แนวทางในการลดและคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการลดปัญหาดังกล่าว โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จคือความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้สร้างขยะจะเป็นผู้ช่วยกันแก้ปัญหาขยะ ดังตัวอย่างที่ อบต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตลอดแนวระยะทางในความรับผิดชอบของ อบต.อุดมทรัพย์ ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. บนถนนสาย 304 เส้นนครราชสีมา - กบินทร์บุรี ไม่ว่าใครขับรถผ่าน หรือนั่งรถผ่านถนนสายนี้ จะเห็นว่าตลอดแนว 2 ข้างทางนั้นสะอาดสะอ้านปลอดขยะ เป็นเพราะหน่วยสายตรวจขยะของ อบต.อุดมทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบความสะอาดของถนนเส้นนี้

"สายตรวจขยะ" เกิดจากแนวคิดของ คุณสำรวม กุดสระน้อย นายก อบต.อุดมทรัพย์ ซึ่งได้เล่าถึงการจัดตั้งสายตรวจขยะ ว่าเมื่อก่อนที่นี่ 2 ข้างถนนเส้น 304 นครราชสีมา - กบินทร์บุรี มีขยะจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลภาวะ และความสกปรก ทำให้ทัศนียภาพโดยรวมของถนนเส้นนี้เกิดความไม่สวยงาม ตนจึงได้นำแนวคิดจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานมาจากตลาดสามชุก มารวมกับแนวคิดต่อยอดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน บวกกับมีโครงการโคราชเมืองสะอาด จึงได้นำทุกเรื่องราวที่ไปเห็นมาปรับใช้กับ อบต.อุดมทรัพย์

“เริ่มจากการหาคนมาดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะก่อน ซึ่งจะมองหาคนในตำบล ที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีจิตอาสา โดยคุณสำรวม เสนอให้ทำงานจัดเก็บขยะเป็นอาชีพหลัก และเสนอรายได้ให้เป็นเงินเดือน โดยอาศัยเงินงบประมาณจาก อบต.อุดมทรัพย์”

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบของสายตรวจขยะ คือ มีหน้าที่เก็บขยะ และดูแลต้นไม้ ที่ทาง สนง.อบต.อุดมทรัพย์ ได้ปลูกเอาไว้ตลอดแนวถนน 304 ที่รับผิดชอบนอกจากการเก็บขยะทั้ง 2 ข้างทางถนนแล้ว ยังต้องทำการคัดแยกขยะที่ต้องทำลายอีกด้วย ขยะบางส่วนที่เก็บไปขายได้ ก็ถือให้เป็นรายได้เสริมให้กับสายตรวจขยะได้รับไป แต่ทั้งนี้เนื่องจาก สายตรวจขยะมีเพียงคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งหน้าที่จัดเก็บขยะ คัดแยกขยะและต้องดูแลต้นไม้ทั้ง 2 ข้างทางด้วย ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ และทำงานไม่ทัน นายก อบต.อุดมทรัพย์จึงจัดจ้างสายตรวจขยะเพิ่มอีก 1 คน ทำให้ทั้งสองคนทำงานคนละฝั่งถนนกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะและดูแลต้นไม้ได้มากขึ้น

จากแนวคิด ที่จะกำจัดขยะ และทำให้ถนนในเขต อบต.อุดมทรัพย์ปลอดขยะแล้วนั้น ด้านนายก อบต.อุดมทรัพย์ ยังบอกอีกว่าตนได้เล็งเห็นว่า ควรปลูกไม้ดอกเพิ่มเติมขึ้นทั้ง 2 ฝั่งถนน จะระดมคนในตำบลอุดมทรัพย์ ช่วยกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า เพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น และจากแนวคิดการทำสายตรวจขยะในครั้งนี้ เกิดผลดีในวงกว้าง ชาวบ้านหมู่ 3 บ้านโนนงิ้ว จึงปรึกษาหารือกัน และจัดทีมเป็นสายตรวจขยะของตนขึ้นบ้าง ส่วนที่หมู่ 1 บ้านบะใหญ่ ซึ่งเล็งเห็นประโยชน์ด้านรายได้และการสร้างงานให้คนในชุมชนก็ได้ต่อยอดขยาย เพิ่มเป็นสายตรวจขยะเยาวชน และธนาคารขยะขึ้นอีกด้วย

นายปิน อันวิมล  สายตรวจขยะ เล่าให้ฟังว่าที่นี่จะมีสายตรวจขยะ 2 คน ซึ่งในแต่ละวันจะแบ่งหน้าที่กันไปตามถนนในเขตรับผิดชอบของตำบลอุดมทรัพย์ซึ่งใช้รถซาเล้งในการเก็บขยะโดยจะนำถุงปุ๋ยมาแขวนไว้ที่ข้างรถเพื่อใส่ขยะ ส่วนใหญ่จะมีทั้ง กระดาษ ถุงพลาสติก แก้วน้ำ ขวดแก้ว และ แก้วกาแฟ ทั้งนี้ขยะส่วนไหนที่สามารถแยกขายได้ก็จะแยกไว้ เช่นขวดน้ำ ขวดแก้ว สิ่งเหล่านี้เป็นรายได้เสริมของแต่ละคน รายได้จากการขายขวดจะอยู่ที่ประมาณ 150-200 บาทต่อเดือนต่อคน ส่วนขยะที่เผาได้ก็จะนำมาใส่เตาเผาที่ทาง อบต. เตรียมไว้ให้ นายปินบอกว่าเขาภูมิใจที่มีส่วนร่วมทำให้ชุมชนของตนเองสะอาดน่ามอง

ด้วยแนวคิดสายตรวจขยะของ นายก อบต.อุดมทรัพย์นี้ นอกจากจะดูแลการเก็บขยะ 2 ข้างถนนเส้น 304 (ในความรับผิดชอบของ อบต.อุดมทรัพย์) แล้วยังดูแลต้นไม้ ทั้ง 2 ข้างทางอีกด้วย และนอกจากนี้นายก อบต.อุดมทรัพย์ ยังมีแนวคิดอีกคือ จะเร่งปลูกต้นไม้เพิ่มเติม นอกจากต้นเฟื่องฟ้าจะปลูกต้นไม้ชนิดที่นกอาศัยเก็บกินผลของต้นไม้นั้นได้ เรียกว่าจะช่วยสร้างความร่มรื่นให้กับ ถนนสาย 304 ขึ้นอีกอย่างมากและไม่แน่ในอนาคต หากมีนกมาอาศัยอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะกลายเป็นจุดพักรถ และหยุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งก็เป็นได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม