เสียงจากแดนใต้ "เบอยีวา" เยาวชนจิตอาสา...เพื่อบ้านของเรา

| |
อ่าน : 4,267

เสียงจากแดนใต้ "เบอยีวา" เยาวชนจิตอาสา...เพื่อบ้านของเรา

ด้วยพื้นที่ที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ห่างจากตัวเมืองปัตตานี 47 กิโลเมตร หรือถ้าวัดระยะจากอำเมือง จังหวัดนราธิวาส ก็จะห่างจากที่นี่ 48 กิโลเมตร และอีก 50 กิโลเมตรจากตัวเมืองจังหวัดยะลา ประกอบกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ทำให้ที่นี่ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ถือเป็น ‘พื้นที่สีแดง’ ทั้งในสายตาภาครัฐและคนแดนไกลที่สำคัญ ‘คนในพื้นที่’ ด้วยกันเองก็มีปัญหาหวาดระแวงกันไม่น้อย

“การไม่มีงานทำของเยาวชนที่นี่ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการชักนำไปสู่เรื่องยาเสพติด เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนั้นถ้าเขามีผู้นำที่นำไปในทางที่ดี มันน่าจะช่วยให้ปัญหาเบาบางลงได้ และนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น”

จากจุดเริ่มต้น ทีมงาน อบต.มะนังดาลำ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเบอยิวา เยาวชนจิตอาสาขึ้น โดยกำหนดอายุสมาชิกไว้ที่ 15-25 ปี อาราซู สายอ หรือ “ซู” คือ ประธานกลุ่มเยาวชน อีกภาคหนึ่งเขาคือ ช่างไฟฟ้าประจำ อบต. เล่าว่าการจัดตั้ง “กลุ่มเบอยิวา เยาวชนจิตอาสา" นี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากพัฒนาชุมชน เยาวชนที่ว่างงาน ติดยาให้มีงานทำ เยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อก็อยากให้ห่างจากยาเสพติด เนื่องจากที่นี่ปัญหายาเสพติดมันหนักมากในชุมชน จึงทำให้มีเรื่องลักเล็กขโมยน้อยตามมาด้วย”

สมาชิกในกลุ่มเบอยีวามีประมาณ 40 คน ตั้งแต่คนหนุ่มจนกระทั่งน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษา ก็จะเข้าร่วมกลุ่ม อาทิตย์หนึ่งจะมีการประชุมกัน 1 ครั้งที่มัสยิดบ้านกา โดยกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้จะพยายามเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในพื้นที่หมู่อื่นๆต่อไป ตอนนี้กลุ่มเบอยีวาแยกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มเลี้ยงปลาดุก และกำลังขยายไปสู่กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ โดยมีวิทยากรในพื้นที่บ้างนอกพื้นที่บ้างมาฝึกอบรม

นอกจากนี้น้องๆ ยังบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยการช่วยกันถางหญ้าทำความสะอาดสองข้างถนน พร้อมปลูกตะไคร้ พัฒนามัสยิดเดือนละครั้ง เป็นหัวเรียวแรงช่วยจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เรียกได้ว่าใช้พลังคนหนุ่มให้เกิดประโยชน์

ที่นี่มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 13 ชุมชน 1,425 ครัวเรือน 6,929 คนของมะนังดำลำ นับถือศาสนาอิสลาม 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้ภาษามลายูสนทนาในชีวิตประจำวัน จึงไม่แปลกที่กลุ่มเบอยิวา เยาวชนจิตอาสา จะยึดหลักคำสอนของท่านนบี มุฮัมหมัด มาเป็นหัวใจในการทำงาน ได้แก่การมีจิตสาธารณะ การอุทิศตนเพื่อทำเรื่องดีงาม สร้างสรรค์โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเป็น‘ผู้ให้’ มิใช่เป็นเพียง ‘ผู้รับ’

แม้ว่ากลุ่มเบอยีวา จะเป็นเพียงกลุ่มเยาวชน แต่พวกเขาก็ได้มีการจัดการดูแลช่วยเหลือกัน และทำกันอย่างจริงจัง ซึ่งกลุ่มนี้ได้มีการต่อยอด โดยจัดตั้งกลุ่มกองทุนกลุ่มสมาชิก “โดยในกลุ่มจะมีการเก็บเงินสวัสดิการ วันละ 1 บาททุกคน ซึ่งจะถูกนำมาสมทบกับกำไรจากการจำหน่ายผลผลิต สะสมเป็นทุนในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นทุนสำรองให้สมาชิกรุ่นต่อๆ ไป รายได้ที่เข้ามามีทั้งจากกลุ่มเพาะเห็ด โดยสมาชิกกลุ่มจะไปส่งตามร้านอาหารในพื้นที่ ส่วนหนึ่งนำไปขายที่ตลาด ขณะที่กลุ่มเลี้ยงปลาดุกเองก็จะมีคนมารับซื้อถึงที่โดยรายได้จะแบ่งกันในแต่ละกลุ่มอาชีพ อีกส่วนเข้าสมทบกองทุนของกลุ่มเพื่อบริหารจัดการสวัสดิการ

ใครไม่สบาย นอนโรงพยาบาล จะให้ไปเลยคืนละ 200 บาทไม่เกิน 3 คืน ถ้าเสียชีวิตให้คนละ 2,000 บาทกับสมาชิกในกลุ่ม” อาราซู สายอ เล่าถึงการบริหารจัดการในกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน อีกทั้งพวกเขายังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาจิตใจด้วย

ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินจำนวนไม่มาก แต่เรื่องเงินๆ ทองๆ เหล่านี้ ก็ทำให้เด็กๆ รู้ค่าของเงินและรู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ให้เงินทองรั่วไหล นอกจากการฝึกบริหารกระเป๋าสตางค์แล้ว แกนนำกลุ่มเบอยิวายังจัดหลักสูตรบริหารใจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักวิถีศรัทธาในบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า

อาราซู สายอ ยังบอกอีกว่า "ที่นี่ได้มีการจัดอบรมจริยธรรมเดือนละครั้ง มีการบรรยายธรรมที่มัสยิด สมาชิกจะมาเข้าค่ายที่มัสยิดเดือนละ1วันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อทำการปฏิบัติศาสนากิจร่วมกัน”

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักฝึกปฎิบัติทักษะชีวิตที่สอดคล้องบนหลัก‘อากีดะห์’ และ ‘อีบาดะห์’ ตามหลักศาสนาอิสลาม เช่นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเสียสละต่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

มูฮำหมัด เจะแวมาดู หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเบอยีวา เปิดเผยว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เลิกยาเสพติดมาได้หนึ่งปีแล้ว “ก่อนนี้จะอยู่กับเพื่อนที่ต้มใบกระท่อม เมื่อก่อนว่างงาน ไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นแล้ว มีการสัญญาลูกผู้ชายกันว่า “เมื่อมึงเลิกได้ ทำไมกูจะเลิกไม่ได้” ตอนนี้อยากมีอาชีพจะได้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง”

การยอมรับของสังคมนี่เองที่ทำให้เด็กหนุ่มเกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ความรู้สึกเดียวกันนี้กำลังถูกส่งต่อไปถึงเพื่อนๆในกลุ่ม น่าดีใจที่วันนี้กลุ่มเบอยีวาแห่งบ้านกาแระ ได้กลายเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆในหมู่ 3 ก่อเกิดกลุ่มฝึกอาชีพเยาวชนทำวงกบประตู-หน้าต่างขึ้น แม้จะเพิ่งเริ่มต้นก้าวแรก

ตุลาคม พ.ศ.2554 ผู้บริหารแกนนำชุมชน อบต.มะนังดำลำ และกลุ่มเยาวชนเบอยิวา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ ที่เทศบาลตำบลปริกอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จุดประกายให้กลุ่มเบอยิวาไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสภาเด็กและเยาวชนกับอบต.มะนังดาลำอย่างเป็นทางการโดยภารกิจหลักคือ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทั้งหมดนี้ทำให้กลุ่มเบอยิวาเยาวชนจิตอาสา อบต.มะนังดาลำ เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพ เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนพื้นที่อื่นๆ ได้ดำเนินรอยตาม

ปัจจุบันกลุ่มเบอยิวา จะประชุมกันทุกวันอังคารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กัน สมาชิกกลุ่มเบอยิวาหลายคนในอดีตเคยมีปัญหาติดยาเสพติด ครอบครัวแตกแยกแต่สิ่งที่ตามมาหลังการเข้ากลุ่มคือการยอมรับของสังคมชีวิตจึงเริ่มถอยห่างจากมุมมืดออกสู่แสงสว่าง

“เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยากให้สามัคคีกัน เราอยากให้โอกาสทุกคนเข้ามาร่วมกลุ่ม หลายคนมีความสุข เราก็สบายใจ” อาราซู กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กุมารเวช  เด็กทั่วโลก  วิธีเลิกบุหรี่  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  ปลดล็อค  เลนส์กันแดด  นิ้วล๊อก  หอการค้าไทย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  พ่อจ๋า...ลาคลอดมากอดหนู  หน้าที่ของพ่อแม่  มหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 2012  สมุนไพร รักษา หัวใจ บำรุง สมอง  อ่านยกกำลังสุข  แกแล  ภาคตะวันออก  คืนรอยยิ้มสู่แผ่นดิน  ความซื่อสัตย์  การเคหะแห่งชาติ  พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย