ประกาศผล “หนังสั้นจักรยาน” จุดประกายร่วมแบ่งปันถนน

| |
อ่าน : 3,060

โครงการจักรยานกลางเมือง มูลนิธิโลกสีเขียว ประกาศผลรางวัลหนังสั้นปั่นเมืองครั้งแรกในเมืองไทย  เชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งรถยนต์ รถเมล์ แท็กซี่ สามล้อ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน รถเข็น คนเดิน ฯลฯ แบ่งปันถนนร่วมกันเพื่อลดปัญหาจราจร มลพิษทางอากาศ และอันตรายบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา โครงการจักรยานกลางเมือง มูลนิธิโลกสีเขียว bangkok bicycle campaign ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประกาศผลรางวัลหนังสั้นปั่นเมืองครั้งแรกในเมืองไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์การแบ่งปันถนนร่วมกันระหว่างผู้ใช้พาหนะต่างๆ บนท้องถนน รวมทั้งจักรยาน รถเข็น และคนเดิน

ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดงานประกวดหนังสั้นปั่นเมืองว่า การรณรงค์แบ่งปันถนนทำได้หลายทาง แต่สื่อที่เผยแพร่ได้ในวงกว้างและมีศักยภาพในการสื่อสารกับสังคมยุคใหม่ได้ดี คือหนังสั้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับคนหลากหลายรสนิยมได้  ใครๆ ก็ทำหนังสั้นได้ด้วยงบประมาณจำกัด เวลาน้อย และอุปกรณ์ราคาถูก โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักทำหนังมืออาชีพ

“เราตั้งใจให้หนังสั้นช่วยรณรงค์การแบ่งปันถนนร่วมกัน ด้วยความตั้งใจให้รถยนต์และผู้ใช้ถนนอื่นๆ สังเกตเห็นจักรยาน ซึ่งเป็นพาหนะ “ล่องหน” ที่ถูกมองข้ามมาตลอด รู้จักกติกา และหาวิธีอยู่ร่วมกันบนท้องถนน  การแบ่งปันถนนไม่ได้จำกัดอยู่แต่เลนจักรยานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปแบบอื่นอีก เช่น การกำหนดความเร็วของรถยนต์ให้วิ่งช้าลงเมื่อต้องใช้ถนนร่วมกับคนเดินและจักรยาน  เราพยายามเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมให้ผู้ใช้รถมองเห็นว่าจักรยานและรถชนิดอื่นๆ ก็มีสิทธิใช้ถนนเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การเดินทางบนท้องถนนเป็นการเดินทางอย่างเป็นมิตรมากขึ้น  และหนังสั้นสามารถสื่อสารประเด็นเหล่านี้ได้อย่างมีพลัง ทำให้คนดูฉุกใจคิด และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้”

ในการประกวดครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 221 ทีม แบ่งเป็น นักศึกษา 104 ทีม และบุคคลทั่วไป 117 ทีม  โดยทีมผู้สมัครได้เข้าร่วมอบรม “การรณรงค์แบ่งปันถนนร่วมกันและเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาบทสำหรับหนังสั้น” เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  จากนั้นแต่ละทีมได้ส่งทรีตเมนต์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหลือเพียง 10 ทีม โดย 10 ทีมนี้ได้มาพบปะกันใน “วันพบโค้ช” โดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำหนังสั้น ได้แก่ คุณเอนก สวัสดิโยดม จากรายการ hot short film  คุณกฤติกา เกลี้ยงกลม จาก bicycle diary และคุณศุทธวีร์ กาญจนภัคพงค์ จากรายการ bike finder เป็นโค้ชให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการทำงาน 

ทั้งนี้มีหนังสั้นที่ผลิตจนสำเร็จ 9 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทนักศึกษา ได้แก่ เรื่อง “แค่ข้าม” ทีมปล่อยพลัง, “จักรยานสีชมพู” ทีม smile film, “cycle of the memories” ทีม shuffle, และ “lift” ทีมเฟี้ยว  ส่วนประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง “จัก-กะ-ยืม” ทีมทีมจินตะ3, “ซอยวัดใจ” ทีมชีวิตหลังเลิกงาน, “รักต้องปั่น” ทีมจุงเบยซุเกะ, “เปลี่ยน” ทีม film run และ “perception” ทีม perception*  หนังสั้นทั้ง 9 เรื่องได้ผ่านการพิจารณาและตัดสินจากคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  คุณจิระ มะลิกุล  คุณโตมร ศุขปรีชา  คุณก้องเกียรติ โขมศิริ  และคุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ “นิ้วกลม”

คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ “นิ้วกลม” นักเขียนและพิธีกร ในฐานะคณะกรรมการตัดสินรางวัล กล่าวว่า ภาพรวมของหนังที่ส่งมาร่วมสนุก 9 เรื่องนี้ มีทั้งความแตกต่างและความเหมือนกัน ซึ่งสะท้อนว่าคนขี่จักรยานเป็นผู้มีโอกาสน้อยบนท้องถนน รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็ก และยังต้องต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของตัวเอง

“หนังสั้นทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ทำให้เรารับฟังเสียงคนที่เป็นตัวแทนคนปั่นจักรยาน และเมื่อเราได้ยินเสียงนี้ก็ควรเปิดพื้นที่ในหัวใจเราให้มากขึ้น  ผมคิดว่าการแบ่งปันพื้นที่บนท้องถนนน่าเริ่มต้นตรงที่การแบ่งพื้นที่ในใจนี่แหละครับ  เราน่าจะยินดีเปิดรับรูปแบบยานพาหนะที่หลากหลาย รูปแบบวิถีชีวิตหรือผู้คนที่หลากหลายกว่านี้ และไม่ได้คิดว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง  คนที่ขี่จักรยานเองก็เช่นกัน ไม่ได้คิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดบนท้องถนนและทุกคนต้องปรับเปลี่ยนมาเพื่อตัวเอง  ผมว่าเมื่อทุกคนเปิดพื้นที่หัวใจแล้ว ทุกคน ก็น่าจะใช้พื้นที่ถนนอย่างเป็นมิตรและปลอดภัยมากขึ้น” คุณสราวุธกล่าว

ผลการตัดสินหนังสั้นปั่นเมือง

ประเภทนักศึกษา

- รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “lift”  โดย ทีมเฟี้ยว ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ “จักรยานสีชมพู” โดย ทีม smile film ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศ และเงินรางวัลจำนวน 35,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป

- รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “perception” โดย ทีม perception* ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม และเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ “จัก-กะ-ยืม”  โดย ทีมจินตะ3 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศ และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

หนังสั้นที่ได้รับรางวัลมีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นหนังสั้นแนววัยรุ่น แนวสารคดี และแอนิเมชัน  แต่ละเรื่องสร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนปัญหาที่แตกต่างกันไป เช่น ความไม่เข้าใจและอคติระหว่างผู้ใช้รถยนต์กับผู้ใช้จักรยาน ปัญหาเกี่ยวกับมุมมองและการแบ่งปั่นพื้นที่ถนน ตลอดจนสะท้อนปัญหาของพื้นผิวถนนและมลพิษทางอากาศ  ในขณะที่บางเรื่องสร้างแรงบันดาลใจให้คนหันมาขี่จักรยานและมีน้ำใจในการแบ่งปันพื้นที่ถนนกันมากขึ้น

ผู้สนใจสามารถติดตามหนังสั้นทั้ง 9 เรื่องได้ที่ http://www.youtube.com/user/greenworldonline

 

 

ที่มา : มูลนิธิโลกสีเขียว

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม