งานบุญบั้งไฟอีสาน ลด ละ เลิกเหล้า สร้างไทยดีงาม

โดย
| |
อ่าน : 9,268

กำลังเป็นสัญญาณที่ดี ในการนำมาปฏิบัติต่อเนื่องให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสัญลักษณ์ของการจัดงานกระแสบุญบั้งไฟเป็นกิจกรรมปลอดเหล้าในแต่ละพื้นที่ ทั้งภาคอีสาน ที่ประชาชนตระหนักเห็นมิติงดงามอันปู่ย่าตายายที่สืบสานกันมาคนรุ่นนี้และคนรุ่นนี้สืบสานให้เป็นต้นแบบคนรุ่นต่อไป นับเป็นการช่วยให้ชาติไทยงดงามรุ่งเรืองพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจดีที่สร้างชาติบ้านเมืองสุขสงบร่มเย็น

บุญชอบ สิงห์คำ ประธานประชาคมงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่างานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ของจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว จากการสำรวจผู้ที่มาร่วม งานรวมถึงพ่อค้าคณะกรรมการจัดงาน ล่าสุดก็พบว่า97% เห็นด้วยที่จัดงานบั้งไฟปลอดเหล้า "เนื่องจากจะช่วยลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาทรวมถึงเชื่อมโยงไปสู่การลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เช่น การเล่นพนัน เป็นต้นสอดรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่ออบายมุข"

บุญชอบ ระบุถึงภารกิจงานบุญบั้งไฟที่จะทำอย่างต่อเนื่องว่า จะต้องเป็นงานประเพณีที่ดีงามด้วยบรรยากาศของบุญและความรื่นเริงแบบเอื้อเฟื้อ เมตตาให้อภัย ไม่โลภ โดยร่วมมือกันทำให้ปลอดน้ำเมา อบายมุขทุกปี แล้วทุกคนก็เห็นดีงามร่วมปฏิบัติร่วมกันรักษากฎกติกาอย่างยอดเยี่ยม

ขณะที่ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นบุญประเพณีที่ชาวสารคามภูมิใจมากว่าสามารถจัดงานบุญบั้งไฟปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จรวมถึงได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เป็นต้นแบบ โดยเชื่อว่าบุญบั้งไฟสนุกสนาน มีระเบียบวินัยรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่กับประชาชนเชื่อมโยงกับคนมหาสารคามได้

นพ.กิตติศักดิ์บอกว่าการจัดงานครั้งนี้จะขาดเครือข่ายสำคัญที่ช่วยกันหนุนเสริมไม่ได้อย่าง"ชุมชนอุทัยทิศ" ที่เน้นนำนักศึกษานักเรียน เด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นถือเป็นประเพณีที่ดีงามของคนอีสานที่เป็นอย่างที่ดีของทุกภูมิภาคทีเดียว

อีกหนึ่งพื้นที่ที่คึกคักในการต้านอบายมุขผ่านงานบุญอย่างน่าชื่นชม คือที่ จังหวัดขอนแก่นโดย นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน ส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพระลับ (ปลอดเหล้าเบียร์)ประจำปี 2556 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองหอยบ้านผือ ครั้งนี้เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชนสู่เทศบาลตำบลพระลับประชาชนทุกคนได้พร้อมใจกันจัดงานบุญปลอดเหล้าเป็นปีที่ 4 หลังจากที่ปีผ่านมาประสบความสำเร็จทำให้การทะเลาะวิวาทชกต่อยเพราะเมาลดลงอุบัติเหตุในพื้นที่จัดงานลดน้อยลง

"งานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดอบายมุขก็เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นด้วย" นายพงศ์ธรเน้น

การจัดงานบุญบั้งไฟปลอดน้ำเมาอบายมุขทุกจังหวัดภาคอีสานขานรับอย่างที่ จ.ร้อยเอ็ด เยาวชนเป็นกำลังหลักนำพ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนให้ตระหนักเห็นว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงาม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างน่าชื่นชมเช่น เฟซบุ๊ก ของเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้า บุหรี่ จ.ร้อยเอ็ด ที่ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการจับตางานบุญบั้งไฟทำให้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวงานบุญบั้งไฟใน จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนต่างร่วมมือกันจริงจัง เช่น ที่อบต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถจ.ร้อยเอ็ด จัดงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าเบียร์ มีเงินเหลือ 7 แสนบาททำเป็นกองทุนจัดงานในปีหน้าต่อไป

วันนี้งานบุญบั้งไฟอีสานมีสัญลักษณ์อันงดงามอย่างมั่นคงแล้ว คือ ปลอดน้ำเมา อบายมุข เพราะทุกคนรวมหัวใจลดละเลิกได้เพื่อให้ภาคอีสานให้ชาติไทยเป็นเครื่องหมายความดีงามอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม