ตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐาน ภัยเงียบใกล้ตัว

โดย
| |
อ่าน : 13,012

ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชน หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม โรงเรียน ฯลฯ มีความต้องการ ความสะดวกสบายในการบริโภคน้ำดื่ม มากขึ้น "ตู้น้ำหยอดเหรียญ" จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา ด้วยราคาค่าบริการที่ถูกมากๆ เพียงลิตรละ 1 - 2 บาทเท่านั้น ส่งผลให้ธุรกิจ ตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า จากข้อมูลการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญทั่วประเทศในปี 2555 ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข จากการเก็บตัวอย่างจำนวน 1,871 ตัวอย่าง พบว่ามี 633 ตัวอย่างหรือร้อยละ 34 หรือประมาณ 1 ใน 3 ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน สาเหตุเกิดจากการไม่รักษาคุณภาพน้ำ ละเลยไม่ดูแล ไส้กรอง ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองเป็นระยะเวลานาน ไม่มีการระบุวันเปลี่ยน วันหมดอายุที่แน่ชัด ความสกปรกของหัวจ่ายน้ำและตัวเครื่องด้านนอก รวมถึงปัญหาตู้ชำรุด ซึ่ง สคบ.ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มตรวจสอบตู้น้ำหยอดเหรียญที่ติดตั้งให้บริการตามแหล่งชุมชนต่างๆ พบว่ากว่าร้อยละ 50  เป็นตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่ได้คุณภาพ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของ ผู้บริโภคได้ เนื่องจากมีการติดตั้งในสถานที่ ที่ไม่ค่อยเหมาะสม เช่น ใกล้ที่ทิ้งขยะ ใกล้บ่อน้ำคร่ำ เป็นต้น

จากการที่ผู้ประกอบธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญส่วนใหญ่ยังจัดทำฉลากไม่ ถูกต้องและแสดงไม่ชัดเจน ทาง สคบ.จึงได้ออกประกาศ "ให้ตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก"เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ซึ่งบังคับให้แต่ละตู้ต้องแสดงรายละเอียดคำแนะนำและคำเตือน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ ผู้บริโภคด้วย ได้แก่

1.ข้อแนะนำในการใช้ 5 ข้อ คือ  1.1) ต้องดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ำ 1.2) ต้องหลีกเลี่ยงการใช้บริการจากตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีลักษณะไม่ถูก สุขอนามัย 1.3) ต้องใช้ภาชนะที่สะอาดในการบรรจุน้ำ 1.4) ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีสีกลิ่นหรือรสผิดปกติ 1.5) ไม่ควรนำภาชนะที่เคย บรรจุของเหลวชนิดอื่นมาบรรจุน้ำ

2.ระบุวันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรองแต่ละชนิด

3.ในคำเตือนต้องระบุว่า "ระวังอันตราย หากไม่ตรวจสอบ วันเดือนปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง และตรวจสอบคุณภาพน้ำ" โดยข้อความที่เป็น "คำเตือน" จะมีการใช้ตัวอักษรหนา สีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ซม. บนพื้นสีขาว และมีการแสดงไว้ที่ด้านหน้าของตู้ด้วยลักษณะที่มีความคงทนถาวร และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

โดยที่ผ่านมาทางสคบ. ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด และเป็นการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการดูแลรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เพื่อให้ได้น้ำที่มีมาตรฐานต่อการบริโภค รวมทั้งให้เครือข่ายภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฏหมายที่ สคบ. และหน่วยงานอื่นได้ประกาศบังคับใช้ ซึ่งผู้ประกอบการน้ำดื่มประเภทตู้น้ำหยอดเหรียญควรคำนึงถึงการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคในรูปแบบของความรับผิดชอบด้วย เช่น การดูแลติดตามหลังการขายโดยการให้บริการตรวจล้างทำความสะอาดและเปลี่ยน วัสดุกรองตามกำหนดระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ หรือหากไม่มีบริการดังกล่าวอย่างน้อยทางบริษัทที่จำหน่ายเครื่องก็ควรจะทำฉลากเป็นข้อแนะนำติดไว้ที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการดูแลรักษา วิธีการล้างทำความสะอาดหรือข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น โดยต้องเป็นคำแนะนำที่ผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญหรือผู้บริโภคสามารถทำเองได้

เลขาธิการ สคบ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตอนนี้ทาง สคบ.ร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรุงเทพมหานคร ในการดูแลแก้ไขปัญหาตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งยังได้สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต 50 ชมรม มาคอยเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสกลับมาให้ทาง สคบ.เพื่อดำเนินการต่อไป

"จึงขอให้ ผู้ประกอบการช่วยปฏิบัติตามในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืน ในกรณีที่เป็นผู้จำหน่ายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50, 000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในส่วนของผู้ผลิตจะมีโทษเป็น 2 เท่า คือ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลตู้น้ำหยอดเหรียญในละแวกชุมชนของท่านด้วย ถ้าพบเจอตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่ได้คุณภาพก็ขอให้แจ้งเบาะแสมายัง สคบ. โดยสามารถร้องเรียน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งทางระบบ ร้องเรียนออนไลน์ที่ www.ocpb.go.th ทางไปรษณีย์ที่สามารถขอแบบฟอร์มร้องทุกข์ได้จาก 7-11 เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ร้านจิฟฟี่ในปั๊ม ปตท. ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ หรือที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. ที่ท่านอาศัยอยู่ทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ กศน. ตำบล หรือปรึกษาปัญหาข้อสงสัยได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166 เลขาธิการ สคบ.กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม