รวมพลคนสัญญา "งดเหล้าเข้าพรรรษา" เพื่อตนเองและครอบครัว

| |
อ่าน : 2,773

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาได้ทำต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11 ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เกิดเครือข่ายงดเหล้า และบุคคลต้นแบบงดเหล้าจำนวนมากในสังคม ประหยัดค่าเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้นับหมื่นล้านบาท โดยการทำงานของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในปีนี้ ภาคี 9 เครือข่าย อาทิ มูลนิธิคนขับแท็กซี่ เครือข่ายวินมอเตอร์ไซค์ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ สสส.ได้ร่วมกันจัดงาน "รวมพลคนสัญญางดเหล้า เข้าพรรรษา เพื่อตนเอง และครอบครัว" โดยมีนักรณรงค์ นักเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกว่า 2,000 คน และขบวนรถโดยสารสาธารณะ 556 คัน ร่วมรณรงค์ พร้อมเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศงดเหล้าเข้าพรรษาร่วมกัน โดยการสัญญางดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกันทำความดีเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวาระฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมนำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับ สนุนการรณรงค์งดเหล้ามาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้งดเหล้าเข้าพรรษา ตลอด 3 เดือนเฉลี่ยร้อยละ 30 และลดจำนวนการดื่ม เวลาการดื่มลดลงร้อยละ 20 ซึ่งผลการรณรงค์ล่าสุดในปี 2555 พบว่ามีผู้งดเหล้าตลอด 3 เดือนลงจำนวน 5,389,000 คนคิดเป็นร้อยละ 31.7 และผู้ที่ลดจำนวนการดื่ม เวลาดื่มจำนวน 7,157,000 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายที่ประหยัดค่าเหล้าในช่วงเข้าพรรษามากถึง 22,421 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพหรือ hitap ได้คำนวณค่าความสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจ จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ ละปีสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท ผลกระทบที่ เกิดขึ้นธนาคารโลกจึงได้ให้คำแนะนำแก่ประเทศต่าง ๆ ให้ควบคุมสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดต้นทุนความสูญเสียมากกว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

"สสส. ยังคงสนับสนุนการรณรงค์ให้กับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในระดับจังหวัด ตำบล ชุมชน หมู่บ้าน มากขึ้น มีการบริการของศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุรา หมายเลขโทรศัพท์ 1413 สำหรับประชาชนที่อยากจะลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเผยแพร่ สปอตรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาทุก ๆ ปี ทำให้เกิดกระแสการงดเหล้าเข้าพรรษากันอย่างกว้างขวาง"

จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2554 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 17 ล้านคน ในจำนวนนี้ 4 ล้านคนอยู่ในขั้นเกิดปัญหาจากการดื่มเหล้า และติดเหล้า จึงต้อง เร่งสร้างความร่วมมือมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพบปัญหาที่มีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อุบัติเหตุ อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว และปัญหาเด็กและเยาวชน

ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา สมัชชา โนนใหญ่ อาชีพขับสามล้อ วัย 51 ปี เป็นคนติดบุหรี่ และดื่มเหล้า ทุกเช้าก่อนไปทำงานต้องดื่มเหล้าไปพร้อม ๆ กับอาหารเช้า แม้ในระหว่างขับรถสามล้อยังมีขวดเหล้าซุกอยู่ใต้เบาะ "พอได้กรึ๊บ...บ้างในบางเวลาที่เปรี้ยวปาก" ประโยคเดิม ๆ ที่สมัชชามักพูดกับคนรอบข้างเสมอ จนกระทั่งมีลูกคนที่ 4 ได้ฉุกคิดเมื่อเห็นภาพของเด็กที่ข้างถนนออกมาขอทาน ทำให้นึกไปถึงลูกตัวเองขึ้นมาได้ว่าถ้าหากเขาไม่ดูแลลูก ไม่แน่ลูกเขาอาจมีชีวิตเช่นนี้

จากวันนั้น สมัชชา ได้ปฏิญาณตน สัญญากับตัวเองและภรรยาจะเลิกเหล้าเพื่อครอบครัว ในระยะเวลา 10 ปีหลังจากเลิกเหล้า ปัจจุบันลูก 3 คนแรกเรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว ส่วนคนที่ 4 ยังเรียนในระดับ ปวช.

"เมื่อนึกทบทวนเวลาที่ผ่านมา เสียดาย ทั้งเงินและเวลาที่ขาดหายไป" สมัชชาบอกอย่างนั้น ปัจจุบันเขาเป็นแกนนำรณรงค์สำคัญให้กับสมาชิกสหกรณ์สามล้อเอื้ออาทร เชิญชวนเลิกเหล้าเพื่อจะได้มีชีวิตดีชีวิตใหม่

ธีรสิทธิ์ ห้าวหาญ อาชีพขับแท็กซี่วัย 44 ปี เป็นบุคคลตัวอย่างอีกคนที่งดเหล้าเข้าพรรษา มากว่า 13 ปี จากเดิมที่นิยมชมชอบการดื่มสุราอย่างหนัก ถึงขนาดดื่มแล้วกลับบ้านไม่ได้ต้องให้เพื่อนๆ ช่วยกันหิ้วปีกกลับบ้านทุกครั้ง ถึงแม้ภรรยาจะขอร้องให้เลิกมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปี แต่ทำไม่ได้สักครั้ง จนในปี 2543 ได้ประกาศกับกลุ่มเพื่อนว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษา และเขาทำได้สำเร็จแม้เพื่อนจะชวนดื่มเป็นระยะเขาก็ปฏิเสธทุกครั้ง

"จากนั้นได้เริ่มสนใจหาหนังสือธรรมะมาอ่าน ต่อมาขยับเข้าสู่การรับฟังธรรมและเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งวันนี้ ตั้งแต่เข้าพรรษาเมื่อ 13 ปีก่อน ก็ยังไม่ออกพรรษาอีกเลย"

ย้อนไปหากประเทศไทยไม่มีโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ลูกอาจกำพร้าพ่อ คดีความรุนแรงของเด็กและเยาวชนคงสูงกว่านี้เพราะต้นเหตุมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่น ความตระหนักและกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องเหล้า ช่วยชะลอสถิติความรุนแรงทั้งหลายในสังคมทุกวันนี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม