คุณแม่มือสอง อสม.ดูแลครรภ์วัยรุ่นชุมชน

| |
อ่าน : 7,094

สังคมชนบทเป็นสังคม ผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าครอบครัวเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ทิ้งเด็กให้อยู่กับผู้สูงอายุ เกิดช่องว่างระหว่างวัย เด็กส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน ทำให้มีปัจจัยยั่วยุให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก และองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เล็งเห็นปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กในชุมชน เพราะหากปล่อยปัญหาดังกล่าวทิ้งไว้ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

นายวิศาล วิมลศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เล่าว่าในปี พ.ศ.2552 ได้มีการริเริ่มโครงการแม่อาสาเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้อาสาสมัครเข้าไปดูแลเชิงรุกประชาชนในชุมชน โดยเน้นการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด ให้เปรียบเหมือนแม่คนที่ 2 จากการไปศึกษาดูงานที่ ต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช ตำบลต้นแบบ จึงนำมาพัฒนาต่อยอดจากงานเดิมของอาสาสมัครที่ทำอยู่ โดยผลักดันให้มีการทำงานเชิงรุกเฉพาะกลุ่ม เกิดเป็นแม่อาสาประจำ ต.ไกรนอก

ปัจจุบัน ต.ไกรนอก มีแม่อาสา 16 คน จะเข้ามาดูแลหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงหลังคลอด โดยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาคุณแม่มือใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง กลุ่มแม่อาสาทำงานร่วมกับ ร.พ.และ อสม. เพื่อช่วยค้นหาว่าหมู่บ้านไหนมีหญิงตั้งครรภ์ จะแนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ให้ถูกต้อง ถือเป็นกลุ่มต้นแบบของการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ต.ไกรนอก ในเครือข่ายตำบล สุขภาวะ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นางพิทยา ชะอุ้ม หนึ่งในอาสาสมัครแม่อาสา ซึ่งทำงานมานานถึง 16 ปี เล่าว่า วัยรุ่นใน ต.ไกรนอก เมื่อจบมัธยมปลายจะไปศึกษาต่อที่อื่น ซึ่งมีเด็กส่วนใหญ่ที่กลับมาแล้วปรากฏว่าท้องโดยไม่รู้ตัว บางคนก็อายที่จะฝากครรภ์ ทำให้ได้รับการดูแลไม่ได้ตามเกณฑ์ เด็กมีปัญหา น้ำหนักน้อย รับวัคซีน ไม่ครบ

แม่อาสา เปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่ 2 ที่คอยดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ตั้งแต่รู้ว่าเริ่มท้องใน 2 เดือนแรก จากจิตอาสาของกลุ่ม อสม. ต.ไกรนอก ทำให้หญิงตั้งครรภ์ในตำบลได้รับคำแนะนำที่ดี เด็กและเยาวชนในตำบลยังได้รับความรู้ในเรื่องท้องก่อนวัยเรียนด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม