“Read Thailand” สร้างประวัติศาสตร์การอ่านของนักเรียนไทย

| |
อ่าน : 4,558

โครงการ read thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน สร้างประวัติศาสตร์การอ่านของเด็กไทยครอบคลุมนักเรียนกว่า 800,000 คนทั่วประเทศ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ tk park สรุปยอดจำนวนโรงเรียน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “read thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,570 โรงเรียนทั่วประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครมากสุด ตามด้วยภาคกลาง ใต้ ตะวันออก เหนือ และตะวันตก โดยโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทำสถิติสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดกว่า 3,200 โรง และที่ชื่นชม คือ โรงเรียนในสังกัด ตชด.เข้าร่วมด้วยอีก 12 โรงเรียน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ tk park ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ “read thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยใช้กระบวนการประกวดเป็นการสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กนักเรียนช่วงอายุ 9-12 ปี ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 “จากการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงปิดรับสมัคร มีโรงเรียนในทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,570 โรงเรียน ครอบคลุมเด็กนักเรียนกว่า 99,871 คน ที่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง และครอบคลุมนักเรียนกว่า 820,593 คน ที่จะได้รับการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ร่วมไปกับการประกวดในครั้งนี้

โดยจำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำแนกตามสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3,291 โรง, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 99 โรงเรียน, กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 91 โรง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบจ./อบต.) จำนวน 45 โรง, สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 29 โรง, ตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 12 โรง และสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)จำนวน 3 โรง

ทั้งนี้ การประกวดได้แบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 150 คน ขนาดกลาง มีนักเรียน 150-300 คน และขนาดใหญ่ มีนักเรียน 300 คนขึ้นไป โดยแต่ละประเภทมีจำนวนการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก 1,980 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 882 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 708 โรง และหากจำแนกตามภูมิภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครเข้าร่วมมากสุดถึง 1,279 โรง”

สำหรับการตัดสินแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยแยกตามขนาดกลุ่มของโรงเรียน เริ่มจากระดับเขต (สพป.), ระดับจังหวัด, ระดับเขตตรวจราชการ และสุดท้ายการตัดสินในระดับประเทศ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกมากลุ่มละ 13 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน และนำผลงานการส่งเสริมการอ่านของ 39 โรงเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ tk park เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกหา “สุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน” กลุ่มละ 3 รางวัล โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นสุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ สำหรับรางวัลที่ 2 รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และที่ 3 รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีเกียรติบัตร ป้ายประกาศและเงินรางวัลมอบให้กับโรงเรียน

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม