กินดี อยู่ดี ด้วยข้าวอินทรีย์ชุมชน

| |
อ่าน : 3,491

ปี 2555 ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด 134,480 กรัม คิดเป็นมูลค่า 19,378 ล้านบาท และในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2556 มีปริมาณนำเข้าสารเคมี 63,593 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,980 ล้านบาท มีการคาดการณ์ว่า สารเคมีเหล่านี้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ถูกใช้ในนาข้าวภายในประเทศผ่านช่องทางการจำหน่ายร้านวัสดุทางการเกษตรที่กระจายอยู่ทุกอำเภอ

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในประเทศไทยถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรง สัดส่วนการใช้สารเคมีที่ใช้ในนาข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2555 มีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 2554 สำหรับการใช้สารเคมีในนาข้าวมี 2 ส่วน คือใช้ในนาข้าว และใช้เพื่อเก็บสต๊อกข้าว นอกจากนี้ยังพบว่าต้นทุนในการทำนาปรังเพิ่มขึ้นจากที่ไม่ควรเกิน 300-500 บาทต่อไร่ แต่กลับพบว่ามีการใช้ต้นทุนสูงถึง 1,500 บาทต่อไร่ การใช้สารเคมีจำนวนมากส่งผลกระทบทั้งต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค โดยจากการตรวจการปนเปื้อนของสารเคมีในเลือดของเกษตรกรพบว่า มีเกษตรกรถึงร้อยละ 32 ที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในเลือดระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย กล่าวว่า วิธีการต่อสู้กับสารเคมีต้องสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์รวมทั้งผู้บริโภคต้องร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพียงร้อยละ 0.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด ขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“พบว่าการเปลี่ยนมาบริโภคข้าวอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงจานละ ไม่ถึง 1 บาทเท่านั้นเมื่อแลกกับสุขภาพของเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภค ถือว่าคุ้มค่ามาก”

เพื่อให้มีพื้นที่จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ถึงมือผู้บริโภคได้มากที่สุด ภาคีเครือข่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว และโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ “กินดี อยู่ดี ด้วยข้าวอินทรีย์ชุมชน” จัดจุดจำหน่ายข้าวอินทรีย์ตลอดช่วง 3 เดือนจากนี้ในสถานที่ราชการ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว อาทิ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รพ.รามาธิบดี ตลาดนัดสุขใจ (รร.สามพรานริเวอร์ไซด์) ม.มหิดล ศาลายา กระทรวงสาธารณสุข รพ.ปทุมธานี รพ.นครธน และรร.ทอสี เป็นต้น

รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคเรื้อรังในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งเกิดจากร่างกายได้รับสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม อาหาร พบว่ามะเร็งหลายชนิดเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค หน้าที่ของโรงพยาบาลนอกจากการรักษาโรค ยังต้องให้ความรู้และช่วยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนด้วย

ด้าน วัลลภา แวน วิลเลียมส์วาร์ด เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของผลิต ภัณฑ์อินทรีย์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก การจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเพิ่มขึ้นในระบบ ผู้บริโภคถือเป็นส่วนสำคัญเพราะปัจจุบันเกษตรกรมีความกังวลเรื่องตลาดที่จะส่งสินค้า หากมีตลาดที่มั่นคงจะทำให้เกษตรกรหันมาผลิตพืชผักปลอดสารพิษมากขึ้น ราคาก็จะถูกลงด้วย

ผู้สนใจข้อมูลจุดจำหน่ายต่าง ๆ วัน เวลา สถานที่ในการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ ติดตามได้ที่ www.facebook.com/food4change

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม