ผู้จัดการ สสส. เยี่ยมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

| |
อ่าน : 5,656

เป็นประจำทุกเดือนที่ทางสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดให้มีการพบปะ พูดคุยกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการทำงาน และร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส. พร้อมคณะทำงานเดินทางเยี่ยม ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะและทีมงาน ประกอบด้วย นางสุพรรณี ศฤงฆาร ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสุขภาวะ, น.ส.ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย, นายนาวิน โสภาภูมิ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายภูมิอากาศ, นางพุทธิณา นันทะวรการ นักวิจัยด้านการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร, น.ส.นภา ตรีรัตน์สกุลชัย นักวิจัยด้านการพัฒนาสุขภาวะ และน.ส.พัชรา วงศ์สกุล ผู้จัดการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

สำหรับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนประเภทกิจการเพื่อสังคม เริ่มดําเนินการใน ปี 2549 โดยกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยมีความชํานาญในด้านการเกษตร, การพัฒนาองค์กร, ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า, การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และด้านพลังงานทางเลือก

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการร่วมกับ สสส. ได้แก่ (1)โครงการวิจัยและพัฒนานําร่องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตัวรับมือกับความเสี่ยง และผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) โครงการสนับสนุนจัดการความรู้ และประเมินผล “โครงการสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนรวมของชุมชน” และ “โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพของคนไทย” และ (3) แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง (national progress index program)

ในตอนท้ายผู้จัดการ สสส. ได้เล่าถึงบทเรียนที่จากการแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันหลายองค์กรกำลังมีปัญหาเรื่องขาดคนทำงาน และการพัฒนาศักยภาพของคนทำงาน  เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างมีทางเลือกเยอะ ซึ่งแม้ว่าในภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่หาคนทำงานไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็ยังมีจำนวนมากอยู่ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นมีแนวโน้มที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ เด็กจบใหม่มีความสนใจหันมาทำงานในองค์กรที่เป็นตัวเอง รวมถึงโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ (se) มากขึ้น

"ดังนั้น สสส. จึงพยายามมองช่องทางในเรื่องของการฝึกฝนคน แต่ก็อาจจะยังไม่ครอบคลุม ซึ่งนั่นก็จะเป็นโจทย์ในการทำงานลำดับต่อไป" 

ทั้งนี้เพื่อนภาคี สสส. สามารถติดตามสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.thaihealth.or.th และบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก “thai health promotion foundation” หรือหากต้องการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์, ปฏิทินกิจกรรม และประกาศต่างๆ สามารถส่งมาได้ที่อีเมลล์ content.thaihealth@gmail.com ค่ะ

 

 

ที่มา : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม