สื่อใสวัยทีนจับมือเด็กศรีปทุม"คิดเท่าทันตนเอง และสังคม"

โดย
| |
อ่าน : 2,791

"นิ้ว โป้งเอาไว้ยกขึ้นชมเพื่อน นิ้วก้อยเอาไว้ง้อเพื่อนเวลาเราทำผิด นิ้วชี้และนิ้วกลางยกขึ้นเพื่อให้กำลังใจเพื่อน ไหล่เอาไว้ให้เพื่อนซบเวลาเพื่อนมีปัญหา มือเอาไว้ปลอบโยนเพื่อนเวลาเพื่อนเสียใจ"นี่เป็นส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นในกิจกรรมเพื่อนที่ดี และเพื่อนที่ไม่ดี จากนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม ที่เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ภายใต้โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตสู่สุขภาวะเด็กเยาวชน ซึ่งสนับสนุนโดแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวนชน (สสย.)

นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล หรือ"พี่วี" กลุ่มสื่อใสวันทีน เล่าให้ฟังว่า "จากการดำเนินงานที่ผ่าน กลุ่มสื่อใสวัยทีน ได้เข้าไปจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี โดยใช้ทั้งกระบวนการละคร และกระบวนการค่ายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาชนที่เข้าไปในสถาน พินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ มีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องร่วมกับเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย จนเกิดหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีระยะเวลา 5 วัน โดยปีนี้มีการขยายผลไปสู่เด็กและเยาวชนที่ยังไม่ได้เข้ามาในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ซึ่งเป็นการทำงานเชิงป้องกันกับเด็กและเยาชนที่ยังไม่เคยกระทำผิด และทำงานเชิงแก้ไขในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ที่เข้ามาในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯไปพร้อม ๆ กัน"

กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 วันดำเนินไปอย่างเข้มข้น จากการสังเกตผู้เข้าร่วมทุกคนมีความสุขในการเข้าร่วมกระบวนการ มีการเปิดใจที่จะเรียนรู้ ให้เกียรติทีมงานพี่ๆสื่อใสวัยทีน ให้ความร่วมมือ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมาก ช่วงเที่ยงช่วงพัก ผู้เข้าร่วมจะมารอร่วมกิจกรรมตลอดโดยไม่ต้องตามให้ยุ่งยาก มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา และช่วยเหลือกันในกลุ่มเป็นอย่างดี ผลัดกันขึ้นมาเป็นผู้นำและผู้ตาม มีคนพูดมีคนฟัง มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอหรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ แม้จะมีการจำกัดด้วยเวลาทุกคนก็สามารถทำได้ดี

จากการสรุปบทเรียนจาก น้อง ๆ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเชิงผลการ เปลี่ยนแปลง ทั้งพฤติกรรม และความคิดในประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น

"มีน้ำใจต่อเพื่อนต่อพี่ๆ กล้าพูด กล้าถาม คิดอย่างมีเหตุมีผล คิดเป็นระบบมากขึ้น คิดถึงผู้อื่นมากขึ้น รู้จักแยกแยะเวลาเล่นและเวลาเรียนรู้ อยู่กับปัจจุบันใส่ใจกับสิ่งที่ทำ รู้จักเคารพในข้อตกลงที่ได้ยอมรับร่วมกัน มองโลกในเชิงบวก เชื่อว่าถ้าเราคิดดี ทำดี แล้วจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวเอง การใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และเห็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองชัดเจนมากขึ้นได้วางแผนชีวิตว่าจะทำอย่างไร ให้ไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้"

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวนชน (สสย.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม