โลจิสติกส์ไทยไต่บันไดสู่ AEC

| |
อ่าน : 4,877

การก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้เงื่อนไขเขตการค้าเสรี หรือ aec ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เป็นแรงผลักดันให้ประเทศต่างๆ ต้องเริ่มหันมาปรับตัว และเตรียมความพร้อมเพื่อรับกลไกทางการค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่

และเช่นเดียวกัน ประเทศไทย ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่มีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม และตลาดแรงงาน ก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทั้งผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมชาติอื่นๆ

กลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ หรือการจัดการการขนส่ง ถือเป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่มีการตื่นตัวเป็นอย่างมากกับนโยบายการเปิดการค้าเสรี หรือ aec ที่กำลังจะมาถึง เพราะธุรกิจโลจิสติกส์ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการค้าขาย และติดต่อระหว่างกัน เมื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวเข้าสู่ยุคการค้าไร้พรมแดน ผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ จะต้องพร้อมทั้งในด้านการวางรากฐานบุคคลากร ระบบ และที่สำคัญ ด้านภาษา ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเมื่อต้องทำการค้ากับต่างชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสารของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จึงร่วมมือกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เปิดมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบกหรือพนักงานขับรถบรรทุก ด้วยการจัดทำเครื่องมือแปลภาษา application "happy talk"

โดยแอพพลิเคชันตัวนี้ จะเป็นเครื่องมือแปลภาษาบนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ แปลภาษาต่างๆ ได้ถึง 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และสิงคโปร์ โดยเน้นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสาร

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า โปรแกรม "happy talk" จะมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรด้านโลจิสติกส์ พนักงานขับรถบรรทุก ให้มีทักษะด้านภาษาควบคู่กับทักษะในการขับรถบรรทุก ซึ่งหากพนักงานสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นลดข้อผิดพลาด และในระยะยาว จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมั่นคง

ขณะที่ นายธง คั้งศีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยกล่าวว่า วันนี้ การจัดการด้านการบริหารบุคคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น นอกจากนั้น ฐานของธุรกิจโลจิสติกส์ที่แข็งแรง จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีอาเซียนด้วย

"ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีผู้ประกอบการกว่า 10,000 รายรวมแรงงานกว่า 5 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นพนักงานขับรถกว่า 2 ล้านคน ในส่วนของสมาชิกสมาพันธ์โลจิสติกส์มีประมาณ 10 สมาคม ถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมนี้" นายธง กล่าว

การจัดทำ application "happy talk" ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ประการนำไปเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในการทำงาน และทาง สสส. เปิดเผยว่าหากแอพพลิเคชันนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในอนาคตอาจมีการขยายแอพพลิเคชันแปลภาษาลงไปในภาคธุรกิจอื่นที่จะต้องมีการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ อย่างเช่น ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น

จนกว่าจะถึงปี 2558 ประเทศไทยยังคงมีอีกหลายมิติที่ต้องปรับปรุง และพัฒนา เพื่อความพร้อมก่อนการเปิดประตูบ้านต้อนรับ aec

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม