สุดยอดสาวกล้ามสวย สุขภาพดี

| |
อ่าน : 8,270

'เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน' โครงการของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพร่างกายภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทำให้ปราศจากโรคภัย และทำให้คนเราดำเนินชีวิตด้วยความแจ่มใส

หลายคนเข้าใจว่า กีฬาเพาะกายและฟิตเนสนั้น เล่นเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อการประกวดเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว กีฬาเพาะกายและฟิตเนส เป็นวิธีการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ รูปร่างของคนเรามีความสวยงามและสง่างาม ทำให้เสริมบุคลิกภาพให้ดูดี

กิจกรรมการประกวด "หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย" เป็นกิจกรรมในโครงการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มต้นที่อยากจะมีรูปร่าง สรีระ กล้ามเนื้อที่สวยงาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 56 โดยได้รับเกียรติจาก วิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ภคพงษ์ เกรียงศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

กิจกรรมการแข่งขันนั้นแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท 10 รุ่น โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่ ประเภทเพาะกายมี 2 รุ่น เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. และประเภทเพาะกายชายรุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก.

ประเภทโมเดลฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม., ประเภทโมเดลฟิสิคชายความสูงเกิน 170 ซม., ประเภทโมเดล ฟิสิคหญิงความสูงไม่เกิน 160 ซม., โมเดลฟิสิคความสูงเกิน 160 ซม., ประเภทแอธเลติคฟิลสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม., ประเภทแอทแลติกฟิสิคชายความสูงเกิน 170 ซม.

กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งได้ผ่านการพัฒนาฝึกฝนรูปร่างสรีระ ในแบบ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" ได้เข้าร่วมการประกวด เพื่อทดสอบความพร้อมระดับต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนากล้ามเนื้อให้มีรูปร่างแข็งแรง งามสง่า ลดปัญหาการเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยภายใต้แนวคิด "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" และเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความความสนใจและเรียนรู้การออกกำลังกายแบบ เวต เทรนนิ่ง ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในบ้านและใกล้ตัว สุดท้าย เพื่อเป็นการสรรค์สร้างผู้ที่มาร่วมโครงการและมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสในอนาคตได้ต่อไป

เป้าหมายเพื่อที่จะให้ สมาชิกเครือข่ายของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ ได้ส่งผู้เข้าร่วมประกวดกลุ่มของประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด เป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ผลการแข่งขันรุ่นแอธเลติคฟิสิคหญิง นงเยาว์ โกสีนาม ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียในรุ่นนี้ ยังคงอวดรูปร่างสมส่วนคว้าเหรียญทองไปครอง เงินเป็นของ ดวงรัตน์ ใจรื่น (บาลานซ์ แอนด์ ฟิตเนส ), ทองแดง เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์ (ที ซี สปอร์ต โคราช)

แอธเลติกฟิสิคชายความสูงเกิน 170 ซม. ทอง วสภา ตติยคมชิด (เอ็นพี ขอนแก่น), เงิน จักรกฤษ ผ่องแผ้ว (แสวงยิม), ทองแดง โกศล นารายณ์ (เพาะกายจันทบุรี), แอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม., ทอง สมคิด วัดกลาง (ชมรมกีฬาเพาะกาย จ.จันทบุรี), เงิน ภานุพงศ์ ชนะภัย (เอสเค ฟิตเนส), ทองแดง บัญโญ สุขิโต (เพาะกายจันทบุรี)

โมเดลฟิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. นนท์ณัฐดา อำมาตย์ จากบาลานซ์ แอนด์ ฟิตเนส ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์จากเพาะกายภูเก็ตคลาสสิกมา ยังโชว์หุ่นสุดสวยคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ เหรียญเงินเป็นของ ถิรดา ค้าขึ้น (ชมรมกีฬาเพาะกายจ.นนทบุรี), ทองแดง อัมภาภรณ์ จีนห้วยแก้ว (เพาะกายจันทบุรี), โมเดลฟิสิคหญิงความสูงเกิน 160 ซม. ทอง เบญจวรรณ ทองสิน, เงิน เกวลิน แกรนด์ (ฮัสเทิล ออฟ มัสเคิล), ทองแดง วินวิสา สังขริม)

เพาะกายชายน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. ทอง ธวิทย์ พวงเพชร (ชมรมกีฬาเพาะกายจ.จันทบุรี), เงิน เสริม เสนีย์ศรีสกุล (เพาะกายชลบุรี),ทองแดง อฒิวัฒน์ เปรมชนม์ (ชมรมกีฬาเพาะกายจ.จันทบุรี ), เพาะกายชายน้ำหนักเกิน 75 กก.ทอง เกษม ศิริโสตร์ (เพาะกายจ.ประจวบคีรีขันธ์)

เงิน คณิต สายสังวาลย์ (เพาเวอร์เฮาส์ยิม), ทองแดง สุวิชชา จันทรสงคราม (แสวงยิม), โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. ทอง สหรัฐ เคลือบมาศ (ราชนาวี), เงิน อลงกรณ์ นันทยา (เพาะกายนนทบุรี), ทองแดง ชวิศร โชคกิจการ, โมเดลฟิสิคชายสูงเกิน 170 ซม. ทอง อรรถพล โพธิ์ไฮ (เอ็นพี ขอนแก่น), เงิน รัฐพล มุกดาสนิท (นาทองยิม), ทองแดง นเรนทร์ เขียวพุฒ (บาลานซ์แอนด์ฟิตเนส)

ด้าน ศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพราะการที่เรา ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราทุกเพศทุกวัย และการมีรูปร่างที่แข็งแรงสมส่วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็เป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดี

การฝึกเพาะกายและฟิตเนสเป็นวิธีการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนามวลกล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ทั้งเพศชายและหญิงให้มีลักษณะสวยและงามสง่า เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ได้พบเห็น

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จึงได้พัฒนาสานต่อโครงการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" ต่อเนื่องจากปี 2555 ขึ้นเพื่อดำเนินการแนะนำการออกกำลังกายในแบบ weight training ให้แพร่หลายและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทุกเพศทุกวัย

อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ได้ใช้การออกกำลังกายในรูปแบบของการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงต่อไปอีกด้วย

จากความสำเร็จในการรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ได้ใช้การออกกำลังกายในรูปแบบเวต เทรนนิ่ง ภายใต้โครงการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" ทำให้มีผู้ที่ได้รับการพัฒนาด้านรูปร่างและกล้ามเนื้อสรีระส่วนต่างๆ ของร่างกาย จำนวนมากเกิดแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นเข้าสู่การประกวดหาผู้ที่มีรูปร่าง สรีระ และกล้ามเนื้อที่สวยและสง่างาม ในรูปแบบ "หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย" ขึ้น

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับโครงการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" กับการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง การประกวด "หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย" และโครงการนี้จะทำให้หนุ่มสาวหันมาใส่ใจสุขภาพและรูปร่างของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

 

 

ที่มา : เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม