กองทัพเรือ ผนึกชุมชนสู่สุขภาวะยอดเยี่ยม

โดย
| |
อ่าน : 3,112

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีในองค์รวมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการดูแล และส่งเสริมให้องค์กรในบ้านเราให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านสุขภาพ และสวัสดิภาพทางจิตใจของพนักงาน รวมทั้งการรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนหันมาใส่ใจคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่เป็นเหมือนฝีพายสำคัญ ที่จะนำพาองค์กรต่างๆ ให้เดินไปข้างหน้าได้

ล่าสุด สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือทุ่งมหาเมฆ กรมสวัสดิการทหารเรือ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือขึ้น ที่บริเวณบ้านพักของทหารกองทัพเรือในเขตทุ่งมหาเมฆ ในชื่องาน "ครอบครัวมีสุข เราทำได้"

โดยเป็นการให้บริการด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการเก็บสถิติการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยของบุคลากรกองทัพเรือ เพื่อให้ทั้งครอบครัว และประชาชนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจากการตรวจสุขภาพของบุคลากรกองทัพเรือกว่า 2,000 คนเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่า กำลังพลมีน้ำหนักเกินเกณฑ์โรคอ้วน 5% ภาวะไขมันในเลือดสูง 5% ความดันโลหิตสูง 2%เบาหวาน 2% และมะเร็ง 0.25% ด้านพฤติกรรมสุขภาพ สูบบุหรี่ 15% ดื่มสุรา 50% ด้านจิตใจ มีความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ รายได้ไม่เพียงพอ

ที่สำคัญ บุคลากรเหล่านี้ประสบกับภาวะหนี้สิน โดยหากเก็บสถิติในภาพรวมแล้ว พบว่า กำลังพลทั้งหมดมีหนี้สินรวมกันกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งภาวะหนี้นี้ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและจิตใจโดยตรง

พล.ท.แพทย์หญิง กมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย กล่าวว่า สำนักงานควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือทุ่งมหาเมฆ จึงร่วมมือกับ สสส. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลในทุกด้าน กำหนดระยะเวลา 1 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อสนับสนุนกำลังพลและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข โดยโครงการนี้ นอกจากจะทำให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดภาระการใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล และทำให้กำลังพล รวมถึงบุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กองทัพไทยเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบที่ดี ที่จะขยายผล รวมทั้งวิธีการทำงานต่อไปในระดับชุมชนด้วย

ในขณะที่ ดร.อุทัย เจริญวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร สสส. กล่าวว่า ทางกองทัพเรือได้ ดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับ สสส.มาเกือบ 10 ปีแล้ว ดำเนินงานทั้งระดับนโยบาย และสร้างหน่วยงานต้นแบบเพื่อขยายผล ซึ่งหลายหน่วยงานของกองทัพเรือ นอกจากสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัว ยังขยายความร่วมมือกับชุมชนรอบข้างกว่า 30 ชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลศิริราชและวัด สร้างสังคมสุขภาวะอย่างเข้มแข็งด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต และแนะนำการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินโครงการ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล และครอบครัว โดยให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมมากที่สุด

เรียม ขำดี หนึ่งในชาวบ้านชุมชนกองทัพเรือทุ่งมหาเมฆที่เข้าร่วมกิจกรรม บอกว่า การจัดกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพ และชาวบ้านในชุมชนให้มีความสามัคคีปรองดอง ซึ่งนอกจากจะได้มาตรวจสุขภาพแล้ว ยังได้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ตนและลูกหลานหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นอีกด้วย

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม