สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตรโขนสถาบันคึกฤทธิ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

โดย
| |
อ่าน : 7,825

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ ทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ แสดงโดย คณะโขนสถาบันคึกฤทธิ์ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งมหาเมฆ

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้ง สถาบันคึกฤทธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เกียรติประวัติผลงานของ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้เป็นปราชญ์ชาวไทย และบุคคลสำคัญของโลก เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะศิลปะการแสดง "โขน" ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ ของท่าน สถาบันคึกฤทธิ์จึงได้เปิดศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ขึ้น โดยได้รับความกรุณาจาก ครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2552 สาขาศิลปะการแสดง (โขน) และศิลปินคึกฤทธิ์ พ.ศ.2553 เป็นผู้อำนวยการสอน ปัจจุบันเปิดสอน 5 สาขา ได้แก่ โขน ละคร ดนตรีไทย พากย์โขน และขับร้องเพลงไทยเดิม โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

"ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2553 นับว่าเป็นสถาบันเดียวที่มีการสอนศิลปะโขนแบบครบวงจรที่เป็นเอกชน ปัจจุบันมีเยาวชนและผู้สนใจมาเรียนรวมกว่า 300 คน สามารถผลิต นักแสดง นักรำ นักพากย์ นักดนตรีไทย ก่อตั้งเป็น คณะโขนสถาบันคึกฤทธิ์ และเพื่อให้นักเรียนทั้ง 5 สาขา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทางสถาบันจึงได้หาเวทีให้พวกเขาได้แสดงออก อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงประจำชาติอันมีความวิจิตรงดงาม โดยจะมีการแสดง ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2556 นี้ ได้แสดง ครั้งแรกไปแล้วที่สังคีตศาลา ซึ่งได้รับคำชื่นชม จากผู้เข้าชมเป็นอันมาก

มาถึงการแสดงครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็น การแสดงครั้งยิ่งใหญ่ของคณะโขนสถาบันคึกฤทธิ์ เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ราชูปถัมภ์มูลนิธิฯ และทรงเป็นบรมราชูปถัมภ์ที่แท้จริงของศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่จะเสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงโขน โดยเราได้เลือกตอนพิเภกสวามิภักดิ์ มาทำการแสดง อันเนื่องจากเป็นตอนที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ได้ทำการประพันธ์บทขึ้นใหม่ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง รามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 1 และ รัชกาลที่ 2 โดยศึกษาวิเคราะห์และประพันธ์บทขึ้นใหม่ เพื่อให้แสดงตัวตนของพิเภกอย่างที่ควรจะเป็น เป็นบทที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น แหลมคมมากขึ้น"

ทั้งนี้การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ เดิมที สถาบันโขนคึกฤทธิ์ และมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งใจ จัดแสดงเพื่อเฉลิมฉลองในคราว ครบรอบ 100 ปี ชาติกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และในโอกาสที่ องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในปี 2554 แต่เนื่องจากประเทศไทยเกิด ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ จึงต้องทำการยกเลิกการแสดง        

ครูจตุพร รัตนวราหะศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2552 สาขาศิลปะการแสดง (โขน) และศิลปิน คึกฤทธิ์ พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสอน ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ กล่าวว่า "ผมต้องการสนอง พระเดชพระคุณ ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่านได้ใช้การแสดงโขนเป็นกุศโลบายให้เยาวชนได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมไทย ผมเลือกครูที่ความสามารถ ความจริงใจและใส่ใจสอนเด็ก ครูที่เป็นศิลปินแห่งชาตินอกจากผมก็มี ครูทัศนีย์ ขุนทอง ด้านขับร้องไทยเดิม ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ด้านโขน สอนกันแบบโบราณคือ จี้ หยิก จับ คือรำให้ดู และเมื่อ เด็กรำก็ต้องเข้าไปจี้ ไปหยิก ไปจับ ให้เขารำถูกท่า เวลาเดินผ่านที่ครูสอน ผมก็อดไม่ได้ที่จะไปช่วยจี้ช่วยจับ เด็กๆ ก็รู้สึกภูมิใจที่ครูมาจับท่าให้เขา เป็นกำลังใจให้ทั้งครูและนักเรียน เด็กมาเรียนที่นี่ต้องรู้จักไหว้ครู พูดจาไพเราะ กิริยานอบน้อม มีน้ำใจ มีวินัย กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทุกอย่างอยู่ในนี้หมด ที่ศูนย์ ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ นับว่าเป็นแห่งเดียวที่ สอนศิลปะการแสดงที่ใช้ในการแสดงโขนอย่างครบถ้วน"

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแชมป์รายการแฟนพันธุ์แท้ ตอน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้รับบท "พิเภก" ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ กล่าวว่า ผมเอง ถือว่าตนเองเป็นลูกศิษย์ของท่าน คึกฤทธิ์ ได้มีโอกาสช่วยงานด้านต่างๆ ในช่วงท้ายๆ ของชีวิตท่าน จึงทำให้ผมเองผูกพันกับท่าน และอยากจะสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน ที่อยากให้โขนและนาฏศิลป์ของไทย แพร่กระจายออกไปให้กว้างที่สุด ตอนนี้ที่เราทำได้คือการฝึกเด็กที่มีใจรักโขนรุ่นใหม่ๆ ออกมา และเพิ่มจำนวนผู้ที่อยากจะเรียนโขน ซึ่งทางหนึ่งก็คือ จัดการแสดงโขนขึ้น เพื่อจุดประกายให้เด็กๆ รุ่นใหม่ ได้เข้าใจความสวยงามของโขนไทย เพื่อให้บรรลุเจตนา ของท่านคึกฤทธิ์ที่ว่า ไม่ได้เจตนาให้คนสนใจศิลปะ แต่ต้องการที่จะปลูกฝังคนที่จะเล่น เพื่อเป็นผลิตผลของชาติต่อไป การได้มารับบทพิเภกในการแสดงโขนครั้งนี้ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ พวกเราทุกคนตั้งใจมาก เพราะเป็นการทำเพื่อแสดงเกียรติยศให้แก่ท่าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในโอกาสที่ท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกครับ

รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ เป็นเรื่องราวตอนที่ คืนหนึ่งทศกัณฐ์ฝันร้าย พิเภกซึ่งเป็นพระอนุชาของทศกัณฐ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์ ได้ทำนายว่าทศกัณฐ์ถึงคราวมีเคราะห์ ให้ส่งนางสีดาคืนไปเสีย ทศกัณฐ์โกรธมากถึงกับขับไล่พิเภกออกจากเมือง พิเภกออกจากกรุงลงกา ซมซานดั้นด้นตรงไปพลับพลาประทับของพระรามและเข้าไปสวามิภักดิ์กับพระราม ช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำสงครามแก่พระรามอยู่เสมอ อันแสดงให้เห็นว่า พื้นฐานจิตใจของคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วอย่างพิเภก ย่อมทนไม่ได้ต่อความอยุติธรรม หรือความเลวร้ายทั้งหลาย ในที่สุดจึงได้เข้าไปอยู่กับธรรมมะหรือสิ่งดีงาม

นอกจาก การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ยังมีการแสดงประกอบชุดอื่นๆ จาก นักเรียนศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ ประกอบด้วย มโหรีบรรเลง เพลงมหาฤกษ์, เดี่ยวขลุ่ยหมู่ เพลง นกขมิ้น, รำถวายพระพร ประพันธ์บทโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และระบำกวางโดยนักแสดงรุ่นจิ๋ว รวมนักแสดงกว่า 300 คน

การแสดงจัดขึ้น 2 รอบดังนี้ รอบซ้อมใหญ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00-19.00 น. บัตรราคา 50 และ 100 บาท และรอบเสด็จพระราชดำเนิน วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00-19.00 น. บัตรราคา 200 / 300 / 400 และ 500 บาท ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ สถาบันคึกฤทธิ์ ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2302062 และ 02-6263352 เวลา 10.00-16.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม