หว่านเมล็ดพันธุ์รักการอ่าน 6 เดือน ล้านเล่ม

| |
อ่าน : 9,580

หนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของสังคมไทยคือ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก โดยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้ใหญ่อ่านหนังสือเฉลี่ยน้อยกว่าเด็กเสียอีก ดังนั้น ควรรณรงค์ให้ผู้ใหญ่หันมาอ่านหนังสือกันเยอะขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติยังบ่งชี้ว่า ปัจจุบันเด็กไทยมีอัตราการอ่านหนังสือลดลง เฉลี่ยเพียง 2-5 เล่มต่อปี และยิ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งมีสถิติการอ่านหนังสือเฉลี่ย 50-60 เล่มต่อปี สอดคล้องกับผลการสำรวจคุณภาพการศึกษาของไทยที่รั้งท้ายในกลุ่มอาเซียน และมีแนวโน้มลดลงในการทดสอบมาตรฐานต่างๆ ภายใต้สมมติฐานว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของประชากรและระดับการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดศักยภาพการแข่งขันและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แพร่หลายในสังคมไทย และเสริมสร้างคุณภาพประชากร มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวโครงการนำร่อง “อ่านล้านเล่มประเทศไทย one million read thailand” มุ่งสร้างผู้นำการอ่าน (thailand master reader) เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยมีเป้าหมายสร้างสถิติการอ่านหนังสือ 1 ล้านเล่ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 ถึงเดือน มี.ค.2557

ภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการเฟ้นหาผู้นำการอ่านหลากหลายรูปแบบรวม 10,000 คน เพื่อแข่งกันสร้างเครือข่ายนักอ่านให้ได้อย่างน้อยกลุ่มละ 100 เล่ม (10,000 คน x 100 เล่ม เท่ากับ 1 ล้านเล่ม) มุ่งสู่เป้าหมายคนไทยอ่านหนังสือ 1 ล้านเล่มในเวลาครึ่งปี โดยผู้นำกลุ่มที่คัดสรรมาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ผู้นำชุมชน, ผู้นำเยาวชน, ผู้นำการศึกษา ตลอดจนผู้นำเพื่อนและครอบครัว โดยผู้นำการอ่านที่สร้างเครือข่ายได้กว้างไกลสุด จะได้รับตำแหน่งผู้นำการอ่านระดับมาสเตอร่ของไทย “thailand master reader” มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาวัฒนธรรมการอ่านที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับความคืบหน้าของการรวบรวมเครือข่ายนักอ่านจะรายงานผลรายวัน ผ่านดัชนีวัดความคืบหน้าทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/onemillionreadthailand หรือเว็บไซต์ www.onemillionreadthailand.com

ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียด และสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 ที่บูธสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี e 03 โซนเพลนนารี่ฮอลล์ ระหว่างวันที่ 16-27 ต.ค.นี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม