สร้าง 6 อำเภอนำร่องปลอดบุหรี่ในบุรีรัมย์

| |
อ่าน : 3,545


แฟ้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จับมือกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สร้างชุมชนปลอดบุหรี่ใน 6 อำเภอนำร่อง โดยเน้นให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบูรณาการงานด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างเป็นระบบ

นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดการประชุม เปิดเผยว่า  ผมเล็งเห็นว่างานบูรณาการกับหลาย ๆ ภาคส่วน  มีส่วนช่วยให้งานพัฒนาและขยายเครือข่ายในระดับชุมชนได้ช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชนจากพิษภัยของควันยาสูบและป้องกันเด็กจากการเริ่มเสพยาสูบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย และต้องมีความต่อเนื่อง โดยสอดแทรกในงานประจำของท่าน ทั้งบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ครู อาจารย์ นักเรียน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำในชุมชน ต่างมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันทำงานนี้ ร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่และยาสูบทุกประเภท  โดยทางจังหวัดจะสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนบุรีรัมย์

ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องจาก 4 จังหวัด คือ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สิงห์บุรี และจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งในระยะแรกของโครงการ กลุ่มผู้ประสานงานหลักของแต่ละโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการทำงาน พบว่ามี 3 อำเภอที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณางานกับหลายภาคส่วน อาทิ รพ., รพ.สต., ตำรวจ, โรงเรียน และ อสม. ซึ่งเน้นให้ อสม.ช่วยรณรงค์ให้บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่

ส่วนอำเภอพุทไธสงมีโรงเรียน 11 โรง ร่วมดำเนินงานโดยการกำหนดให้มีการสอดแทรกเรื่องพิษภัยของบุหรี่และวิธีการเลิกบุหรี่ในการเรียนการสอน  รวมถึงอำเภอคูเมืองก็ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเน้นรุกการทำงานกับชุมชน ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านให้ความรู้เรื่องพิษภัย  และมีโอกาสได้กล่าวกับผู้ใหญ่บ้านที่สูบบุหรี่ท่านหนึ่งว่า “เลิกสูบบุหรี่เถอะ” ด้วยคำพูดเชิญชวนให้เลิกบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจเลิกบุหรี่ตั้งแต่นั้นมา และมาร่วมเป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกบุหรี่ต่อไป

ผศ. กรองจิตกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน ประกอบด้วยบุคคลากรจากองค์กรภาคี อาทิเช่น นายอำเภอ จาก 6 อำเภอคือ อ.กระสัง อ.คูเมือง  อ นางรอง   อ โนนสุวรรณ  อ บ้านใหม่ไชยพจน์ และ  อ พุทไธสง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.บุรีรัมย์ เขต 1,2,3,4  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม