มอบเกียรติบัตร "บุคคลงดเหล้าเข้าพรรษา" จ.ราชบุรี

| |
อ่าน : 4,423

เครือข่ายงดเหล้ารุก ทต.บ้านสิงห์ ขยายความร่วมมืองานบุญพร้อมประกาศยกย่องคนงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพิศสุดา ลิ่มกำปั่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอโพธาราม ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาครบ 3 เดือน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีงบประมาณ 2556 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ประกอบด้วย ทหาร ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและชาวบ้านทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 36 คน ในการนี้ เทศบาลฯได้เชิญนางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มหมายเฉพาะ (กลุ่มงานท้องถิ่น) ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มาร่วมเป็นเกียรติพยานและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในรูปแบบต่างและในมิติต่างๆ ด้วย

นางพิศสุดา ลิ่มกำปั่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรสามารถเลิกเหล้าได้ถึง 3 เดือน ก่อผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการทำดีรักษาศีลของชาวพุทธที่ดีอีกด้วย และหวังว่าทุกท่านที่เลิกได้ทั้ง 3 เดือนนี้จะเห็นประโยชน์และตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิตต่อไป พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลบ้านสิงห์ก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะคงกิจกรรมนี้และส่งเสริมให้กว้างขวางออกไปจนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยเชื่อมั่นว่าสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจะให้การสนับสนุนและเป็นภาคีที่เข้มแข็งร่วมมือกันตลอดไป”

นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มหมายเฉพาะ (กลุ่มงานท้องถิ่น) กล่าวเสริมว่า “ด้วยพลังผู้นำที่เข้มแข็ง ห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงขอให้กำลังใจ หวังว่านอกจากโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาแล้ว คงจะมีการขยายขอบเขตงานรณณงค์งดเหล้าในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น งานบุญประเพณีที่สำคัญของตำบลและหมู่บ้าน

 

 

ที่มา : ทีมประสานงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม