เวทีวัฒนธรรม สานสายใย คนสามวัย สู่พื้นที่สร้างสรรค์

โดย
| |
อ่าน : 3,837

โครงการสร้างแกนนำคืนชุมชน สู่ศิลปะสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสุขของกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม ร่วมกับ ร.ร.กิจธรรมอิสลามวิทยา(บาลายครูซีน) ยุวชนคนสร้างฝันและบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัด “เวทีวัฒนธรรม พื้นที่สร้างสรรค์ ยุวชนคนสร้างฝัน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน ศาสนาและวัฒนธรรมบ้านเกาะกลางเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีตำบลคลองประสงค์ 

ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างและระดมทุนขึ้นมา ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เวทีวัฒนธรรม พื้นที่สร้างสรรค์ ยุวชนคนสร้างฝัน เป็นเวทีเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันคิดบวกด้านสุขภาวะศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยบูรณาการผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายภาคีในพื้นที่ให้เกิดชุมชนภูมิปัญญา และความยั่งยืนต่อไปโดยได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 ตุลาคม 2556 วันแรกเป็นกิจกรรมที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประเทศมาเลเซีย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กิจกรรมดำนา โดยมีแกนนำยุวชนคนสร้างฝัน นายเอกพจน์ เจ๊ะมูลและนายเอกภพ เจ๊ะมูล และน้องๆ แกนนำเป็นแกนนำเพื่อแนะนำชุมชนของตนเอง

วันที่สอง มีการจัดกิจกรรมแกลอรี่ภาพถ่ายชุมชน จากฝีมือเยาวชนโดยนำเอาประเด็นปัญหาในชุมชนและภาพที่ประทับใจมาถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเลนส์นิทรรศการแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์พื้นที่นาร้างรวมไปถึงปราญ์ชาวบ้าน โต๊ะ(ชื่อเรียกผู้สูงอายุ) มาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านของเก่าในชุมชน เช่น ตะเกียงเจ้าพายุ หม้อ ครก และอื่นๆ ผ่านผู้เฒ่าในชุมชน รวมไปถึงนิทรรศการแกนนำยุวชนคนสร้างฝันและศิลป์สร้างสรรค์ ผ่านผืนผ้าขาว การระบายสีและการสาธิตจากครูภูมิปัญญาภายในเวทีวัฒนธรรมเยาวชนได้ร่วมกันเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนและพูดคุยสะท้อนมุมมองกับเยาวชนหลังจากชมเรื่องราวในชุมชนผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรม ละครใบ้ ที่สะท้อนวิถีชุมชน  

การนำเสนอภาพถ่ายเล่าเรื่อง สะท้อนความรู้สึกมุมมองเยาวชน ละครสร้างสรรค์ เรื่อง..ทุ่งนาร้องไห้ ที่เยาวชนต้องการนำประเด็นนาร้างบนเกาะกลางมาเล่าเรื่องราวเพื่อสะท้อนวิถีชุมชนและละครหุ่นเงา เรื่อง..ความงดงามท่ามกลางวิถีชุมชนบนเกาะ พร้อมพูดคุยสะท้อนมุมมองกับเยาวชนที่แกนนำต้องการเล่าเรื่องราวผ่านละครรวมไปถึงการฉายภาพยนตร์สั้นสะท้อนปัญหาขยะบนชายหาด เรื่อง แค่..เศษแก้ว การแสดงดิเกร์ฮูลู พร้อมอนาซีดลำนำเสียงวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ และวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมของวันเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน ศาสนาและวัฒนธรรมบ้านเกาะกลางเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ของชุมชน

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม