"ครูเจียมใจ" ครูสอนดีเน้นฝึกทักษะ - คิดวิเคราะห์

| |
อ่าน : 6,668

"เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในจิตสำนึก ครูอยากเห็นลูกศิษย์ทุกคนมีจิตสำนึก ถ้าเห็นเศษขยะตกอยู่ก็ต้องหยิบเก็บขึ้นมาเหมือนอัตโนมัติ หากเด็ก ๆ มีจิตสำนึกได้เช่นนี้ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือส่วนไหนของโลกก็จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ได้เช่นกัน ดังนั้นการที่จะปลูกฝัง จิตสำนึกเรื่องเหล่านี้ได้ ครูต้องสอนให้เด็กรู้จักคิด"

ครูเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ บอกเล่าถึงเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้บทปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการทำโครงงาน ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ครูเจียมใจพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันครูเจียมใจ ปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน อ.เซกา จ.บึงกาฬ และเป็นครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีของจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นั้น ครูเจียมใจ จะฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาผ่านการทำโครงงาน โดย เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวคือการดูแลสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนและชุมชน เด็กนักเรียนจึง ต้องคิดทำโครงการที่เน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดกระบวนการเรียนรู้เป็น 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. สำรวจสภาพปัญหา 2. การให้ความรู้ฐาน ด้วยการสืบค้นความรู้ จากอินเทอร์เน็ต ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 4. การเรียนรู้สถานการณ์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต เพื่อเชื่อมโยงสถานการณ์และมองหาทางรอด 5. วางแผนตามทางเลือกที่กำหนด โดย ใช้การวางแผน-ลงมือปฏิบัติ-ตรวจสอบงาน และปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือระบบ pdca (plan-do-checkact) มาเป็นเครื่องมือ 6. ลงมือปฏิบัติตาม แผนงาน โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ 7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชน

จากกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดจึงเป็นที่มาของโครงงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายจากการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมตัวน้อย ๆ อาทิ โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ปัญหาตลิ่งพังทลายในห้วยบังบาตร ซึ่งเป็นต้นน้ำที่จะไหลไปสู่แม่น้ำโขง หรือโครงการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะ เป็นที่เป็นทางมากขึ้น เป็นต้น

"กระบวนการนี้ครูจะไม่วางกรอบอะไรไว้ให้เลย แต่จะให้เด็กได้คิดเอง ทำเอง เมื่อเด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเหตุ ของปัญหา และคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้เอง เขาก็จะเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่บ้านของเขามีอยู่ ซึ่งจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ มาสองปี ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้อย่างชัดเจน โดยเด็กมีพัฒนา การในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก ซึ่งเด็กรุ่นแรกที่เรียนด้วยระบบ นี้ แม้จบการศึกษาไปแล้ว ก็ยังวนเวียนกลับมาทำกิจกรรมกับรุ่นน้องอย่างสม่ำเสมอ เป็นเพราะเขารู้สึกรักและผูกพันกับท้องถิ่นอย่างมาก" ครูเจียมใจ ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ ที่น่าทึ่งจากการสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ได้เอง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยพลพิบูล เพ็งแจ่ม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม